ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

              ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΕΣΩΝ ΕΩΣΦΟΡΟΣ;


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Ανάλυση κειμένου: morfeas sky


Τα κείμενα που αποδίδονται στον Ερμή Τρισμέγιστο, απεκρύβησαν συστηματικά από το επιστημονικό και ιερατικό κατεστημένο εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Η βαλίτσα δηλαδή, πάει πολύ πριν την εποχή του Χριστού σε μια εποχή που η ύπαρξη του Δημιουργού Τριαδικού Θεού ήταν άγνωστη στους ανθρώπους.

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ 
ΛΟΓΟΣ Α" ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
Ερμητικά κείμενα - Η Θεία αποκάλυψη ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ

ΕΡΜΗΣ, απολογούμενος:

Κάποτε μου είχαν δημιουργηθεί απορίες σχετικά με τα όντα κι ο νους μου είχε βρεθεί να περιπλανάται σε σφαίρες υψηλές, ενώ οι σωματικές μου αισθήσεις είχαν ανασχεθεί, όπως συμβαίνει σ'αυτούς που πέφτουν σε βαθύ ύπνο απ'το πολύ φαγητό ή απ'τη σωματική εξάντληση. Τότε, λοιπόν, μου φάνηκε πως κάποιο υπερμεγέθες ον, του οποίου οι διαστάσεις δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν, έτυχε αποκαλώντας μετ'όνομα μου να μου λέει:
"τι θέλεις ν'ακούσεις και να δεις και να μάθεις και να γνωρίσεις, αφού το αντιληφθείς;" Κι εγώ του λέω: "Κι εσύ ποιος είσαι;"

-Εγώ, λέει, είμαι ο Ποιμάνδρης, ο Νους της Αυθεντίας.
Γνωρίζω αυτό που επιθυμείς και βρίσκομαι μαζί σου παντού.

Κι εγώ του λέω "Θέλω να μάθω για τα όντα και ν'αντιληφθώ τη φύση τους και να γνωρίσω το Θεό, Πόσο - του είπα - θέλω να σ'ακούσω!" 

Και μου λέει πάλι: "Έχε κατά νου όσα θέλεις να μάθεις κι εγώ θα σε διδάξω".

Αυθεντικό κείμενο:

1. ᾿Εννοίας μοί ποτε γενομένης περὶ τῶν ὄντων καὶ μετεωρισθείσης μοι τῆς διανοίας σφόδρα, κατασχεθεισῶν μου τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, καθάπερ οἱ ὕπνῳ βεβαρημένοι ἐκ κόρου τροφῆς ἢ ἐκ κόπου σώματος, ἔδοξά τινα ὑπερμεγέθη μέτρῳ ἀπεριορίστῳ τυγχάνοντα καλεῖν μου τὸ ὄνομα καὶ λέγοντά μοι, 

Τί βούλει ἀκοῦσαι καὶ θεάσασθαι, καὶ νοήσας μαθεῖν καὶ γνῶναι;
–φημὶ ἐγώ, Σὺ γὰρ τίς εἶ;
– ᾿Εγὼ μέν, φησίν, εἰμὶ ὁ Ποιμάνδρης, ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς· 

οἶδα ὃ βούλει, καὶ σύνειμί σοι πανταχοῦ.


– φημὶ ἐγώ, Μαθεῖν θέλω τὰ ὄντα καὶ νοῆσαι τὴν τούτων φύσιν καὶ γνῶναι τὸν θεόν· πῶς, ἔφην, ἀκοῦσαι βούλομαι. 

– φησὶν ἐμοὶ πάλιν, ῎Εχε νῷ σῷ ὅσα θέλεις μαθεῖν, κἀγώ σε διδάξω.

................
......................................

σχόλιο:
ο Ερμής Τρισμέγιστος  αναζητώντας την αλήθεια περί δημιουργίας του κόσμου και όλα τα όντα, και έχοντας τις αισθήσεις του παράλυτες, ζει νοερά ένα όραμα πέραν του αισθητού μας κόσμου.

Του παρουσιάζεται στο όραμα ο Ποιμάνδρης, ο Νους της αυθεντίας, ένα απεριόριστο υπερμεγέθη ον που δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τις αισθήσεις μας άρα δεν βλέπει στο όραμα του ένα πρόσωπο η ένα σώμα, αλλά κάτι ασώματο που περιλαμβάνει τα πάντα αφού είναι απεριόριστο στο μέγεθος του, ή ούτε καν μέγεθος δεν μπορούσε να προσδιορίσει, αφού δεν προσδιορίζεται με την τρισδιάστατη λογική μας αυτό το απεριόριστο ον, και ταυτόχρονα του μιλά στο όραμα του.

................
.....................................

ΕΡΜΗΣ απολογούμενος:
Με το που το είπε αυτό, μεταμορφώθηκε, κι αμέσως εν ριπή οφθαλμού ανοίχτηκαν τα πάντα μπροστά μου. Και βλέπω ένα όραμα, που δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, όλα να έχουν γεμίσει φως, ένα φως λαμπερό και χαρούμενο και με τη θέα του μ'εντυπωσίασε.

Και μετά από λίγο ένα σκοτάδι επικράτησε προς τα κάτω, κατωφερή, γεννημένο (δημιουργημένο) σε μέρη, φοβερό και στυγνό, κουλουριασμένο σε σπείρα θυμίζοντας μου φίδι.

Στη συνέχεια το σκοτάδι άρχισε να μεταβάλλεται σε μια υγρή φύση, απερίγραπτα ταραγμένη, αναδίδοντας καπνό σαν από φωτιά και βγάζοντας έναν απερίγραπτο γοερό ήχο. Έπειτα μια βουή ασυνάρτητη έβγαινε απ'αυτήν που έδινε την εντύπωση ήχου φωτιάς.


Αυθεντικό κείμενο:


2. τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ, καὶ εὐθέως πάντα μοι
ἤνοικτο ῥοπῇ, καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών. 


καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον,
φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με· 


σημ: Υπάρχουν λοιπόν δύο κόσμοι, ο κόσμος του Φωτός με τα δικά του γεννημένα φωτεινά όντα, η Αλήθεια της Ζωής,  και ο κτιστός κόσμος (το δοχείο της Ύλης-σκότος) γεννημένος σε επτά μέρη, δηλαδή σε Επτά Ουρανούς. "ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με"· εἶτα μεταβαλλόμενον τὸ σκότος εἰς ὑγρᾶν τινα φύσιν,
ἀφάτως τεταραγμένην καὶ καπνὸν ἀποδιδοῦσαν, ὡς ἀπὸ πυρός, 

καί τινα ἦχον ἀποτελοῦσαν ἀνεκλάλητον γοώδη·
εἶτα βοὴ ἐξ αὐτῆς ἀσυνάρθρως ἐξεπέμπετο, ὡς εἰκάσαι φωνῇ πυρός, 

.................
......................................

σημ: Μέσα στους Επτά ουρανούς ενυπάρχει η Ύλη η οποία μεταβάλλεται σε επτά μέρη-ουρανούς ανάλογα με το βάρος των στοιχείων του δοχείου της Ύλης, όπου λόγω της περιστροφικής κίνησης που δόθηκε στην Ύλη, δημιουργήθηκε μια σπειροειδής σπείρα κατωφερή, χωρισμένη σε  Επτά μέρη, όπου το δοχείο της Ύλης λόγω της κίνησης που του δόθηκε διασπάστηκε, και τα πιο ελαφρά στοιχεία ανέβηκαν ψηλά, ενώ τα πιο βαριά στοιχεία κατακάθησαν στα λεγόμενα στερεά σώματα (πλανήτες κτλ).

Ο δεύτερος Νους δημιουργός (Άγιος Λόγος - Αγιο Πνεύμα, η Όγδοη Μονάδα του πνεύματος), που ενεργεί πάνω στο δοχείο της Ύλης εξωτερικά και εσωτερικά, μεταβάλλεται μέσα στους επτά ουρανούς σε αισθητό θεό, δηλαδή σε πνευματικό λόγο των ενεργειών της Αρμονίας που φέρει τις Επτά βαθμίδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας, όπου κάθε βαθμίδα του πνεύματος από τις επτά Μονάδες, είναι και ένας Ουρανός, ένας Νους Διοικητής, οι επτά Διοικητές, τα επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού, οι Επτά Ουρανοί, που εμπεριέχουν μέσα τους το ανάλογο δοχείο της Ύλης από τα Επτά μέρη του, και ο δεύτερος Νους δημιουργός συνδέεται μαζί τους και εξουσιάζει τα πάντα. (πανταχού παρών και τα πάντα πληρών).

Το ίδιο ακριβώς είναι και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως που εισήλθε μέσα στην κτιστή δημιουργία του αδερφού του στην Μηχανικά κτισμένη Όγδοη Μονάδα του πνεύματος, που λειτουργεί με νόμους,  και έγινε κι αυτός ο Πρώτος Άνθρωπος Νους δημιουργός, που φέρει την Οκτάδα του πνεύματος, που είναι όμως Ουσιωδώς όμοια με το Αρχέτυπο πνεύμα Ζωή και Φως, και αυτό είναι το δικό του Πρότυπο, μαζί και με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές (Νους και ψυχή) που φέρουν την Επτάδα του πνεύματος που εξουσιάζει την φύση των επτά ουρανών, από την ίδια δική του νοητή ουσία, που είναι Ουσιωδώς όμοια με την Ζωή και Φως, την Αδιαίρετη Ένατη και Δέκατη μονάδα του Αρχέτυπου πνεύματος.

Σε κάθε Ουρανό από τους επτά της φύσης, επιφέρεται η ισορροπία, τάξη, Αρμονία, σύμφωνα με την ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα της Μονάδας του πνεύματος, που αντιστοιχεί σε κάθε ανώτερο ή κατώτερο Ουρανό.


-"Λοιπόν Ερμή, το φως εκείνο που είδες είμαι εγώ, ο θεός σου, ο προϋπάρχων της εμφανισθείσης από το σκότος υγράς εκείνης φύσης" (το δοχείο της Ύλης)

Κτιστός Νους είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, που φέρει μέσα στον δικό του Νου το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Ύλης. Και γέννησε τον δικό του Αδιαίρετο Άγιο Λόγο, ο οποίος είδε αυτό το αγέννητο και προϋπάρχων δοχείο της Ύλης και δημιούργησε τον Κτιστό κόσμο σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, δηλαδή την κτιστή Όγδοη Μονάδα του πνεύματος,  που λειτουργεί με νόμους μηχανικά, μέσα από τους αριθμούς, και συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης.

Η ανθρώπινη ψυχή όμως δεν συνεργάζεται! Διότι δεν είναι μηχανή! δεν αφήνεται να οδηγείται από το άλογο δοχείο της Ύλης, αλλά να εξουσιάζει την Ύλη, σύμφωνα με το Πρότυπο που έχει, το Αρχέτυπο Πανάγαθο πνεύμα, την Ένατη και Δέκατη Αδιαίρετη και Αμετάβλητη Μονάδα του Αρχέτυπου πνεύματος Ζωή και Φως, την Αλήθεια της Ζωής.

Κοσμοποίησε ο Κτιστός Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού αυτό το δοχείο της Ύλης ως Υπάρχων, αντιγράφοντας το και δίνοντας του κίνηση. 
Με την περιστροφή που δόθηκε στο δοχείο της Ύλης, δημιουργήθηκε λόγω των διασπασμένων από την τριβή της κίνησης βαριών στοιχείων της Ύλης, μια σπειροειδή κατωφερή τροχιά, όπου τα πιο βαριά μέρη κατακάθησαν στον πιο κατωφερή ουρανό, και τα ελαφρύτερα μέρη-στοιχεία ανέβηκαν ψηλά και χωρίστηκαν σε Επτά μέρη-Ουρανούς ανάλογα με το βάρος και την σύνθεση αυτών των στοιχείων που γεννήθηκαν από το δοχείο της Ύλης.


Εμφανίστηκε λοιπόν, δηλαδή από Αγέννητο και Προϋπάρχων που ήταν το δοχείο της Ύλης, εμφανίστηκε από τον Άγιο Λόγο που του έδωσε την κίνηση η κοσμοποίηση αυτού του κόσμου, το δοχείο της Ύλης,  δηλαδή γεννήθηκε ως Υπάρχων αυτό το δοχείο της Ύλης, το οποίο χωρίστηκε σε Επτά μέρη-Ουρανούς, και ο πιο κατωφερής Ουρανός είναι η υγρή φύση της ύλης από φωτιά, αέρα, γη, νερό, μία σύνθεση των πιο κατωφερή Τεσσάρων στοιχείων της Ύλης του κατώτερου και πιο κατωφερή Ουρανού από τους Επτά Ουρανούς.

και η υγρή φύση-ο δικός μας υλικός κόσμος, είναι το σκότος, η Λήθη, η Άγνοια. "της εμφανισθείσης από το σκότος υγράς εκείνης φύσης" είναι η πιο βαριά κατωφερής Ύλη, από γη, νερό, αέρα, φωτιά αναμεμιγμένα, σε μία σύνθεση ανόμοιων στοιχείων, είναι το σκότος, η ΛΗΘΗ - ΑΓΝΟΙΑ της Αλήθειας της Ζωής.

"Ύστερα σαν συνήλθα ένιωσα το φως εκείνο στην αναρίθμητη δύναμή του, και τον κόσμο απεριόριστα γεννημένο πλημμυρισμένο από πυρ μεγάλης έντασης..."


Μας λέει ότι ο Ερμής ένιωσε τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός στην αναρίθμητη δύναμη του.
Και έναν κόσμο απεριόριστο - άπειρα γεννημένο όπου όλα τα όντα είναι Δυνάμεις του φωτός.
Η αληθινή δημιουργία βρίσκεται εκεί στο Απεριόριστο Αναρίθμητο Φως..την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως.

morfeas sky
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ


 ΕΡΜΗΣ απολογούμενος:
- Από τα φωτεινά εκείνα πεδία είδα να ξεχύνεται στη φύση Λόγος 'Αγιος, κι από την υγρά φύση να ξεπηδά προς τα ύψη ένα κούφιο, δραστικό οξύ και άκρατο πυρ. Είδα επίσης τον ελαφρό αέρα ν' ακολουθεί το πνεύμα που επλανάτο στη γη κρεμασμένος σ' αυτό καθώς ανέβαινε από τη γη και τα νερά της προς το πυρ.
H γη και τα νερά έμειναν μόνα τους κινούμενα από τον πνευματικό λόγο χωρίς να ενωθεί όμως μαζί τους. (γη νερό άλογα στοιχεία). 

Αυθεντικό κείμενο:   ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·

Διαβάζουμε πιο κάτω:
ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] (δεύτερου Νου δημιουργού)  ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν), καὶ κατελείφθη [τὰ] ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα, ὡς εἶναι ὕλην μόνην.

σημ:
πυρ άκρατο είναι ο Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού ο οποίος αφού δημιούργησε τον κόσμο μέσα στην Ύλη στην συνέχεια επήδησε στο καθαρό της φύσης άϋλο δημιούργημα και ενώθηκε με τον δεύτερο δημιουργό Νου Ομοούσιοι ως είναι. Νους και Λόγος Αδιαίρετοι.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός φέρει την Μονάδα του πνεύματος την Οκτάδα, δηλαδή την Όγδοη Μονάδα του πνεύματος τον Άγιο Λόγο, μαζί και τις υπόλοιπες επτά κατώτερες μονάδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας, οι οποίες οδηγούν τους επτά ουρανούς η κάθε μία Μονάδα του πνεύματος ξεχωριστά.
Η Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος είναι Ζωή και Φως.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς  ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, 
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, (με Άγιο Λόγο),  ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, (επτά κατώτερες μονάδες του πνεύματος.
ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, 

Άγιος Λόγος λοιπόν είναι η Οκτάδα της Μονάδας του πνεύματος  της Ιερής Δεκάδας, (Ζωή και Φως), δηλαδή ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι η Οκτάδα που φέρει και τις κατώτερες επτά βαθμίδες του πνεύματος δηλαδή τους επτά Νους Διοικητές-Ουρανούς.

morfeas sky
..........
....................

Ο ελαφρός αέρας και η φωτιά της Ύλης των πλανητών (ατμόσφαιρα)  είναι το (ψυχρό-θερμό), που ακολούθησε μέχρι εκεί που βρίσκεται το πνεύμα του πυρός, έξω από την ατμόσφαιρα των πλανητών.

Ο Άγιος Λόγος μεταβάλλεται όταν ενώνεται με τα ελαφρύτερα στοιχεία της Ύλης σε πνεύμα του πυρός μέσα στους γαλαξίες και το ηλιακό σύστημα,  και με τα πιο κατωφερή στοιχεία  σε πνεύμα της φωτιάς και του αέρα μέσα στην ατμόσφαιρα των πλανητών που ενυπάρχουν τα βαρύτερα στοιχεία της Ύλης φωτιά, αέρας, γη, νερό. 


Η φωτιά-αέρας των πλανητών είναι κι αυτά άλογα στοιχεία τα οποία όμως έχουν την ικανότητα όταν ενώνονται με το πνεύμα (Μονάδα του πνεύματος) να παίρνουν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση. 

Το  θερμό - ψυχρό λοιπόν, φωτιά-αέρας, είναι η νοερή ενέργεια των αντιθέτων που γεννά η Μονάδα του πνεύματος της Αρμονίας όταν ενώνεται μαζί τους,  δίνοντας τους την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση, και ισορροπεί τα αντίθετα εξουσιάζοντας τα φέροντας την Αρμονία.


Ο ελαφρύτερος αέρας που ενυπάρχει έξω από την ατμόσφαιρα των πλανητών όπως και η ελαφρύτερη ενέργεια της φωτιάς, (πυρός και πνεύματος) με τον ίδιο τρόπο παίρνει την ζωή όταν ενώνεται μαζί τους η Μονάδα του πνεύματος της Αρμονίας, ο αισθητός θεός ο Διοικητής του εν λόγω Ουρανού.

Είναι το πνεύμα του πυρός, η ελαφρύτερη ενέργεια, ο ανώτερος ουρανός, που ενυπάρχει μέσα στον κάθε γαλαξία και οδηγείται από τον πνευματικό λόγο της Αρμονίας.
(Από τον Ουρανό-Διοικητή).

Μέσα στην φύση των πλανητών (ατμόσφαιρα) μεταβάλλεται ο Ουρανός Διοικητής σε πνευματικό λόγο της Αρμονίας, που οδηγεί το πνεύμα της φύσης των πλανητών. (αέρας-φωτιά).

ψυχρό-θερμό=αέρας-φωτιά, τα δύο αντίθετα, μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, που οδηγούνται από τον πνευματικό Λόγο της Ιερής Δεκάδας (τελευταία βαθμίδα της Μονάδας του πνεύματος) φέροντας την Αρμονία στην φύση.

Η γη και τα νερά, ως η πιο κατωφερή ύλη, ως τα πιο βαριά κατωφερή στοιχεία που είναι, δεν ενώθηκαν με τον Άγιο Λόγο, (με καμιά Μονάδα του πνεύματος), και παρέμειναν μόνα τους, άλογα, είναι τα σώματα που γεννούν τις αισθήσεις τις επιθυμίες  το πάθος δίχως λογική.


Από τη γη και το νερό
δημιουργήθηκαν τα θνητά άλογα σώματα που δε φέρουν το Λόγο, εκδηλώνουν το ψυχρό-θερμό, τα δύο αντίθετα, τις άλογες αισθήσεις της σάρκας.


Μόνον με το Νου, την λογική, την φωτιά που ενώνεται με την Μονάδα του πνεύματος της ψυχής μας που φέρει την Ιερή Δεκάδα, μπορούμε να φέρουμε την Αρμονία, και να εξελίξουμε την νόηση μας κατανοώντας τις επτά ανώτερες μονάδες του πνεύματος.

Στους ανθρώπους δίνεται ο Νους από τον Αιθέρα, δηλαδή η λογική που φέρει την Οκτάδα της Μονάδας του πνεύματος, από την πιο κατώτερη μονάδα, ως την όγδοη μονάδα, και μέσω της κατανόησης του εαυτού μας μπορούμε να ανέλθουμε σταδιακά τους επτά ουρανούς φέροντας την Αρμονία.


morfeas sky

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ προς Ερμή:
Kι ο Ποιμάνδρης μου λέει:
"Αντιλήφθηκες τι σημαίνει το όραμα αυτό";
Κι εγώ του είπα: "Θα το αντιληφθώ".

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:
- Λοιπόν Ερμή, το φως εκείνο που είδες είπε, είμαι εγώ, ο Νους ο Θεός σου, που προϋπάρχω από την υγρή φύση που δημιουργήθηκε από το σκοτάδι, κι ο Φωτεινός Λόγος που βγήκε από το Νου μου, είναι ο γιος του Θεού.


- Πως έγινε αυτό; λέω.

- Μάθε το εξής: αυτό που μέσα σου βλέπεις και ακούς αποτελεί το Λόγο του Κυρίου, ο δε Νους αποτελεί τον Πατέρα Θεό. 
Το ένα από το άλλο δε διαχωρίζονται, καθόσον η ένωση τους αποτελεί τη ζωή.
(Αδιαίρετος ο Πατέρας Θεός από τον Υιό και Λόγο του Πατρός).

ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:
- Σε ευχαριστώ του είπα. (για όλα αυτά που μαθαίνω).

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:


- Να αντιληφθείς, όμως, το φως και να το αναγνωρίζεις.

ὁ δὲ Ποιμάνδρης ἐμοί,
᾿Ενόησας, φησί. τὴν θέαν ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται;
καὶ, Γνώσομαι, ἔφην ἐγώ.

– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ. 
– Τί οὖν; φημί.,
– Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου,
ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων· 

ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή. 


– Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω.
– ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο.σχόλιο:
Νους ο Πατέρας Θεός, και ο Λόγος υιός αδιαίρετοι, η δε ένωση τους είναι η ζωή. 
(Νους και Λόγος είναι και οι ψυχές που φέρουν την όμοια νοητή ουσία).

Ο Φωτεινός Λόγος βγήκε από τον Νου του.
Πως βγαίνει ο Λόγος από τον Νου;
Με την σκέψη, τον Λόγο του Αδιαίρετου Νου, ενεργεί μέσω του Λόγου και γεννά τον κόσμο και την ζωή με πρότυπο τον κόσμο του Νου.

Ο κόσμος του Φωτός μας λέει ότι είναι ο Φωτεινός Νους και Φωτεινός Λόγος-Υιός Αδιαίρετος.

τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου, 

Εδώ μιλά αποκλειστικά για εμάς, που ζούμε την νοερή ζωή της σάρκας μέσα στον κόσμο του πνεύματος της φύσης του πλανήτη Γη.
Αυτό το Αγαθό, τον αγαθό λόγο, που νιώθουμε μέσα μας να μας μιλά και να μας οδηγεί, είναι ο Πατέρας και ο Αδιαίρετος Υιός του ο φωτεινός Λόγος. ο Φωτεινός Νους Πατέρας και ο Φωτεινός Λόγος Υιός του.

 ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο.

Αλλά να αναγνωρίζουμε αυτό το Αγαθό Φως μέσα μας, να το αντιλαμβανόμαστε, για να μην κάνουμε λάθος.


................
.....................................

morfeas skyΕΡΜΗΣ απολογούμενος:

- Αφού μου τα είπε αυτά, γι'αρκετή ώρα με κοίταζε στα μάτια κάνοντας με να τρέμω στη θέα του.

Κι όταν σήκωσε το βλέμμα του, βλέπω με το νου μου το φως μέσα σε δυνάμεις που είναι τα αναρίθμητα όντα, και έναν κόσμο απέραντο απεριόριστα γεννημένο που περιβάλλεται από το πυρ τις μέγιστες.δυνάμεις που κρατούσαν σταθερό αυτόν τον κόσμο.

-Αυτά όλα εγώ τα διανοήθηκα βλέποντας τα με το Λόγο του Ποιμάνδρη. Κι ενώ ήμουν έτσι κατάπληκτος, μου λέει πάλι:

- "Με το νου σου αντίκρυσες το αρχέτυπο είδος, το προάρχον, αυτό που προηγείται από την απέραντη αρχή. 


ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:
- Και τα στοιχεία αυτής της φύσης, ρωτώ εγώ, από που δημιουργήθηκαν;


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ: 

Από το θέλημα του Θεού, από τη βούληση του Θεού, η οποία ενώθηκε με το Φωτεινό του  Λόγο, και βλέποντας ο Φωτεινός του Λόγος τον όμορφο Πανάγαθο Προϋπάρχων και Αγέννητο κόσμο μέσα στο Νου του Πατέρα, τον μιμήθηκε, και η Αδιαίρετη ένωση τους μετατράπηκε σε Ζωή και Φως, και κοσμοποίησε τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, μαζί με την Ζωή που είναι τα γεννήματα τους οι ψυχές. 
(ψυχές είναι η ζωή, νους και λόγος).

Ψυχές στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, είναι η κίνηση το Πυρ οι δυνάμεις του Φωτός, η ψυχή που φέρει  στον κρατήρα τον Αδιαίρετο Φωτεινό Νου και Φωτεινό Λόγο του Πατέρα.

Η Ζωή.
Φωτεινός Νους και Φωτεινός Λόγος Αδιαίρετος είναι η Ζωή.
Ψυχή είναι η κίνηση της νοητής Ζωής, η Μονάδα που φέρει την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Φωτεινού πνεύματος, Ζωή και Φως.

Αυθεντικό κείμενο:

εἰπόντος ταῦτα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντώπησέ μοι,
ὥστε με τρέμειν αὐτοῦ τὴν ἰδέαν·
ἀνανεύσαντος δέ, θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ μου τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν, καὶ κόσμον ἀπεριόριστον γεγενημένον, καὶ περιίσχεσθαι τὸ πῦρ δυνάμει μεγίστῃ, καὶ στάσιν ἐσχηκέναι κρατούμενον·
ταῦτα δὲ ἐγὼ διενοήθην ὁρῶν διὰ τὸν τοῦ Ποιμάνδρου λόγον.


ὡς δὲ ἐν ἐκπλήξει μου ὄντος, φησὶ πάλιν ἐμοί,
Εἶδες ἐν τῷ νῷ τὸ ἀρχέτυπον εἶδος, τὸ προάρχον τῆς
ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου· 
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης ἐμοί. 
– Τὰ οὖν, ἐγώ φημι, στοιχεῖα τῆς φύσεως πόθεν ὑπέστη; 

– πάλιν ἐκεῖνος πρὸς ταῦτα,
᾿Εκ βουλῆς θεοῦ, ἥτις λαβοῦσα τὸν Λόγον καὶ ἰδοῦσα τὸν καλὸν κόσμον ἐμιμήσατο, κοσμοποιηθεῖσα διὰ τῶν ἑαυτῆς στοιχείων καὶ γεννημάτων ψυχῶν.

................
.....................................

σχόλιο:
Ο Ερμής βλέπει με τον νου του τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός.
Έτρεμε σ' αυτή την θέα βλέποντας όλες τις δυνάμεις μέσα στο Φως που είναι τα αναρίθμητα γεννημένα όντα του φωτός, διότι όλα αυτά τα όντα είναι δυνάμεις του Φωτός! η αληθινή Ζωή.
Είναι  οι ΠΥΡΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΟΓΟ  και ΖΟΥΝ μέσα σε έναν κόσμο απεριόριστα γεννημένο όπου περιβάλλεται από ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΥΡ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ που κρατούνται μέσα σ'αυτόν τον κόσμο!! 

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΠΡΟ-ΑΡΧΩΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Eίδες του λέει ο Ποιμάνδρης με το νου σου το ἀρχέτυπο είδος, το πρώτο είδος, τὸ προάρχον τῆς ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου ζωής, που είναι τα όντα του Φωτός που φέρουν τις  δυνάμεις του Φωτεινού Πυρός και του Αδιαίρετου Φωτεινού Νου και Φωτεινού Λόγου.. 
"τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν, καὶ κόσμον ἀπεριόριστον γεγενημένον",

Από που προήλθαν όλα τα στοιχεία αυτής της φύσης (Ζωή και Φως) και δημιουργίας του Αρχέτυπου κόσμου του Φωτός;
ρωτά ο Ερμής.

Ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος είδε τον όμορφο Πανάγαθο κόσμο του Φωτός (Πανάγαθος Αγέννητος και Προϋπάρχων κόσμος του Πατέρα), και όταν ενώθηκε μαζί του ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος γέννησε τον Αρχέτυπο κόσμο και την Ζωή στο Φως, με τα γεννήματα τις ψυχές του Φωτός.
(Πύρινες ψυχές που φέρουν την Μονάδα του Φωτός την Ιερή Δεκάδα Ζωή και Φως).
..........
.......................


Ξέρεις τι αναρωτιέμαι; Οι ψυχές είναι ενεργειακά γεννήματα της Δημιουργίας που στους ανθρώπους φέρουν τον Νου ή έχουν κάποια σχέση με τον αρχέτυπο κόσμο; 

Επιμένεις βλέπω ακόμη σε αυτό το σημείο μάλλον δεν μπόρεσες να το κατανοήσεις ακόμη γι'αυτό. Τι γράφει αμέσως πρωτύτερα;

θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ μου τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν, καὶ κόσμον ἀπεριόριστον γεγενημένον, καὶ περιίσχεσθαι τὸ πῦρ δυνάμει μεγίστῃ, καὶ στάσιν ἐσχηκέναι κρατούμενον·

Βλέπει με το Νου ο Ερμής τον Αρχέτυπο Απεριόριστο κόσμο του Φωτός και ΟΧΙ ΤΟΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ που βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε επτά κύκλους (ουρανούς).

Και όπως βλέπεις τα αναρίθμητα όντα είναι ΔΥΝΑΜΕΙΣ!! και όχι ενέργεια. "τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν," ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΥΧΕΣ!!

Εἶδες ἐν τῷ νῷ τὸ ἀρχέτυπον εἶδος, τὸ προάρχον τῆς
ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου·

ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης ἐμοί. 


Μην ξεχνάς την παραποίηση των κειμένων όπου ο Νόμος του κτιστού κόσμου είναι πάντα να γράφει μισές αλήθειες και μισά ψέματα! Εξού και ρωτά ο Ερμής ποια είναι τα στοιχεία του Αρχέτυπου κόσμου.

Στον Αρχέτυπο κόσμο όμως δεν υπάρχουν στοιχεία!! Αλλά ΔΥΝΑΜΕΙΣ!!

Το λέει ξεκάθαρα!
Νους και Ψυχή-ενέργεια είναι η εικόνα της Ζωής!
Φως και Ζωή (Δυνάμεις) η Αλήθεια της Ζωής.


Τι είναι η ψυχή; Ενέργεια του κτιστού κόσμου! που κινεί το σύμπαν!~
Τι είναι Δυνάμεις; η Δύναμη δηλαδή το Φως που κινεί τον Αρχέτυπο κόσμο!


morfeas sky
................
.....................................

Ο δε Νους - Θεός, αρσενοθήλυκος όντας, ζωή και φως υπάρχων, εγέννησε άλλο δημιουργό Νου με Άγιο Λόγο, που γίνεται ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος μέσα στους επτά ουρανούς.

Αυτός ο δεύτερος Νους δημιούργησε τους επτά Νους διοικητές του αισθητού κόσμου, τους επτά ουρανούς, η διοίκηση των οποίων καλείται Ειμαρμένη.

Αυθεντικό κείμενο:

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


................
.....................................

σχόλιο:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΟΥΡΑΝΟ. 

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (ΣΚΟΤΟΣ) ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ Ο  ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ. (ΨΥΧΡΟ-ΘΕΡΜΟ). ( ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΙ ).

Ο Νους-Θεός που δεν έχει φύλο, Ζωή και Φως Υπάρχων, γέννησε άλλον Νου δημιουργό με Άγιο Λόγο, όχι από Φως και Ζωή, αλλά με Άγιο Λόγο που ενεργεί με Αρμονία ως ο θεός του  πυρός και πνεύματος, στο δοχείο της Ύλης που περιέκλεισε μέσα στον εαυτό του,  με τα δικά του δημιουργήματα τους Επτά Ουρανούς, δηλαδή τους επτά Νους διοικητές, που εξουσιάζουν τους επτά διαφορετικούς κόσμους της Ύλης και όλοι υπακούν στον δεύτερο Νου δημιουργό.

Η δε διοίκηση των επτά ουρανών καλείται Ειμαρμένη.

Στους ανώτερους ουρανούς όλα οδηγούνται από την Πρόνοια για να μην αμαρτήσουν τα όντα, διότι είναι αδύνατον και δεν πρέπει να αμαρτήσουν.

Στον κατώτερο κόσμο των πλανητών όλα οδηγούνται από τον νόμο της Δικαιοσύνης, δηλαδή την Μοίρα και το Πεπρωμένο.

Διότι τα αισθητά σώματα δεν είναι μόνο φωτιά, ούτε μόνο αέρας, ούτε μόνο γη, ούτε μόνο νερό, αλλά μία σύνθεση ανόμοιων στοιχείων της Ύλης, όπου το κάθε στοιχείο μάχεται με τα υπόλοιπα για να επικρατήσει, και αυτό είναι το πνεύμα αυτής της άλογης φύσης που συνεργάζεται μαζί τους, δηλαδή ο διανοητικός λόγος των σύνθετων αισθητών έμβιων σωμάτων.


Και ο Νους της ψυχής των ανθρώπων, πρέπει να φέρει την Αρμονία, και να μην οδηγείται από αυτή την άλογη φύση αυτής της ανόμοιας σύνθεσης των τεσσάρων  ανόμοιων στοιχείων της Ύλης.

Ο Πατέρας όλων ο Τριαδικός Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, δηλαδή 
ο Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως Υπάρχων, που γεννήθηκε, από την Αδιαίρετη ένωση, του Προϋπάρχων και Αγέννητου Πανάγαθου Νου, με τον Φωτεινό του Λόγο, έγινε ο Πατέρας της Ζωής.

Με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο,
γέννησε άλλο Νου δημιουργό που φέρει τον Άγιο Λόγο ο οποίος δεύτερος Νους δημιουργός περιέκλεισε μέσα στον εαυτό του το δοχείο της Ύλης-σκότος, (Επτά ουρανούς), ώστε να δημιουργήσει με το δοχείο της Ύλης, και γίνεται ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος, ο δημιουργός του κτιστού κόσμου της Ύλης, η εικόνα της ζωής.


Ο δεύτερος Νους δημιουργός δημιούργησε με την σειρά του άλλους επτά Νους Διοικητές οι οποίοι περιέχουν μέσα τους, επτά αισθητούς  κόσμους της ύλης,  όπου κάθε κόσμος είναι και διαφορετικός με το ανάλογο πνεύμα της φύσης (του πυρός και πνεύματος) και διοικείται με το ανάλογο πνεύμα της φύσης, που εμπεριέχει  μέσα του ο κόσμος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ενυπάρχουν στον εκάστοτε κόσμο από τους επτά.

Το πνεύμα της φύσης οδηγείται από τον λόγο ενός από τους επτά Διοικητές.
Και όλα ενώνονται με τον δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος..που εξουσιάζει όλα τα δημιουργήματα του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΙΡΑ
Κάθε Διοικητής από τους Επτά, έχει τα δικά του δημιουργήματα (δυνάμεις-θεούς-φυσικοί νόμοι) ώστε να τον βοηθούν στο έργο του να επιφέρει τον κόσμο και την ζωή και την Αρμονία μέσα στην δική του δημιουργία.

Είναι οι 36 Δέκαρχοι..που ονομάζουμε και ως πνεύμα της φύσης στον δικό μας κόσμο των πλανητών, και καθορίζουν τις γεννήσεις σύμφωνα με τον κύκλο των πλανητών γύρω από την Άρκτο,  δηλαδή τον δικό μας ήλιο, και σύμφωνα με τις μοίρες μιας πλήρους περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον ήλιο που χωρίζονται σε Δώδεκα Ζώδια, και ενεργούν σε κάθε ζώδιο τρεις μοίρες, που θα καθορίσουν την Μοίρα και το Πεπρωμένο του αισθητού σώματος που θα γεννηθεί πάνω στην Γη με πρότυπο τους νόμους της Ειμαρμένης...ότι δώσουμε αυτό θα πάρουμε. Μια ζωή και ένα σώμα που μας αξίζει. 


Η δημιουργία της Γης

Αυθεντικό κείμενο:


ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] (δεύτερου Νου δημιουργού)  ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν), καὶ κατελείφθη [τὰ] ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα,
ὡς εἶναι ὕλην μόνην.


ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος· 
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει· 

ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, 
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά· 
διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε
ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.


σχόλιο:
Από τα κατωφερή βαριά στοιχεία της Ύλης ξεπήδησε ο του "θεού" Λόγος δηλαδή το Άκρατον Πυρ, (του δεύτερου Νου δημιουργού) ψηλά στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, (έξω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη και έξω από τον γαλαξία), και ενώθηκε μαζί του στο καθαρό άϋλο της φύσης δημιούργημα, αφού είναι ομοούσιοι-Αδιαίρετοι, καθώς αποτελούνται από την ίδια ουσία, και έτσι έμειναν χωρίς τον Λόγο μόνον τα βαρύτερα κατωφερή στοιχεία της φύσης (γη, νερά). 


Ο αέρας και η φωτιά είναι το πνεύμα της φύσης,  δηλαδή η λεπτοφυή ενέργεια που ενυπάρχει μέσα στον γαλαξία, και η βαρύτερη κατωφερή ενέργεια της ατμόσφαιρας των πλανητών είναι το πνεύμα της φύσης των πλανητών, είναι τα επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού που εξουσιάζει..οι επτά ουρανοί. (το ίδιο ισχύει σε κάθε γαλαξία).


ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους  καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει·


Ο δεύτερος Νους δημιουργός ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος,
 ενώνεται εξωτερικά με τους επτά Διοικητές, και με αυτόν τον τρόπο περικλείει εξωτερικά τους επτά κύκλους, στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, (περικλείει τον γαλαξία), και εσωτερικά με τους Επτά Διοικητές περικλείει το ηλιακό σύστημα, μαζί και τους υπόλοιπους κύκλους= αστέρες-πλανήτες του γαλαξία, και εσωτερικά τους ενεργεί με τα δικά του δημιουργήματα που εξουσιάζει.


Ο Διοικητής του δικού μας ηλιακού συστήματος έχει 36 Δέκαρχους είναι ένας νοήμων μηχανισμός όπου του περέχεται ο πνευματικός λόγος, και ελέγχει όλες τις ενέργειες που περιέχονται στο ηλιακό Ζωφόρο Ζωδιακό κύκλο-ενεργειακή φυσαλίδα, δημιουργώντας τον κόσμο και την ζωή, κρατώντας τον σε τάξη, και σύμφωνα με τους νόμους της Δικαιοσύνης για τους ανθρώπους πάνω στην Γη..

ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς,
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα.

(δημιούργησε πάνω στους πλανήτες την ζωή με άλογα ζώα κτλ. που δεν φέρουν τον Λόγο).

"γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι
<τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν".
 

Κι η γη και τα νερά χωρίστηκαν μεταξύ τους με τον πνευματικό λόγο, όπως ο δεύτερος Νους δημιουργός θέλησε, κι η γη γέννησε από μόνη της όσα ζώα είχε τετράποδα κι ερπετά, άγρια και ήμερα θηρία.

.................
.................................

morfeas sky

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

Κι ο Πατέρας των πάντων, ο Νους, που είναι ζωή και φως, γέννησε τον άνθρωπο ίσο με τον εαυτό του, τον οποίο αγάπησε σαν δικό του απόγονο-υιό του, αφού είναι όμοιος με τον Πατέρα.(ιδίου τόκου).
Πράγματι, κι ο Θεός αγάπησε την εικόνα του και την μορφή του, κι έτσι του παρέδωσε όλα του τα δημιουργήματα.

Ο δε άνθρωπος (ο δεύτερος θεός) αφού αντιλήφθηκε την κτίση του δεύτερου νου δημιουργού (κτιστός κόσμος της Ύλης) που καθόταν πάνω στην φωτιά, (ενέργεια), θέλησε κι ο ίδιος να δημιουργήσει μέσα στον κτιστό κόσμο της φωτιάς, και του δόθηκε η άδεια από τον Πατέρα, αφού πρώτα τον συγχώρησε γι'αυτό.

Aυθεντικό κείμενο:   

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

.................
.................................

Σχόλιο:
Για να κάνουμε μία αντιπαράθεση εδώ, για να δούμε ποιος γέννησε τον δεύτερο Νου δημιουργό, και ποιος γέννησε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, (με Άγιο Λόγο) 
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,δημιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

........

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· 
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·Έτερον Νου δημιουργό!! ο δεύτερος Νους δημιουργός!! του πυρός και πνεύματος!!

Αυτός ο Νους που εμπεριέχει μέσα του τις οκτώ κατώτερες Μονάδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας, και δημιουργεί τον κόσμο που εμπεριέχει μέσα του, την εικόνα της ζωής, και δημιουργεί τον κόσμο και την εικόνα της ζωής μέσα στην Ύλη-σκότος με τον πνευματικό του λόγο του πυρός και πνεύματος της Αρμονίας.


Ενώ ο Άνθρωπος είναι Ζωή και Φως, ιδίου τόκου, με όμοια ουσία με τον Πατέρα όλων Ζωή και Φως. Έχει πάρει την ένατη και την δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου πνεύματος Ζωή και Φως.

Ταυτόχρονα έχει πάρει ο Άνθρωπος και όλες τις κατώτερες οκτώ βαθμίδες της Μονάδας του πνεύματος, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να εξουσιάζει όλα τα δημιουργήματα του Πατέρα Ζωή και Φως.

Άλλο είναι ο θεός της ενέργειας, (του πυρός και πνεύματος), δηλαδή ο δεύτερος Νους δημιουργός ένας κατώτερος θεός που δημιουργεί πάνω στο δοχείο της Ύλης, και άλλο είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, που κατέχει την Ιερή Δεκάδα της Μονάδας του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως.morfeas sky
..........
.................
.................................Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

1. Ο δε Πατέρας όλων ο Νους που είναι Φως και Ζωή,
γέννησε τον Άνθρωπο ίσο με τον Πατέρα και όμοιο του.
ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·

2. Έδωσε στον άνθρωπο ταυτόχρονα την εικόνα του!!
τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· 


3. Του έδωσε την ίδια μορφή μ'αυτόν!
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς,


4. Και παρέδωσε στον εαυτό του (τον άνθρωπο) όλα του τα δημιουργήματα!!
παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα,
Όλες οι ιδιότητες του Πατέρα Όλων Τριαδικού Θεού, δόθηκαν στον Άνθρωπο.
............

1. Είναι ίσος και όμοιος στον Αρχέτυπο κόσμο με το Φως και την αλήθεια της Ζωής! δηλαδή με τον Πατέρα του!!

...................

Στον κτιστό κόσμο του δεύτερου Νου δημιουργού:

2. Είναι Δημιουργός Νους σαν τον αδερφό του δεύτερο Νου δημιουργό, είναι η εικόνα της ζωής μέσα στον κτιστό κόσμο!! 

Ο πυρήνας, ο κρατήρας της ψυχής που φέρει το Νου Ουσιωδώς όμοιο με το Φως, και ενώθηκε με την Μονάδα του πνεύματος του κτιστού κόσμου.

3. Έχει ο άνθρωπος την ίδια μορφή με τον Πατέρα.
Δηλαδή όλες τις ιδιότητες όλων των δημιουργημάτων του που δόθηκαν στον άνθρωπο δεύτερο θεό για να τα  εξουσιάζει.


Και παρέδωσε όλα του τα δημιουργήματα ο Πατέρας Όλων στον εαυτό του τον Άνθρωπο!!!!!!~ ~ ~

Άρα ο Άνθρωπος όπου και να ζει είναι θεός αρκεί να κατανοήσει τον αληθινό του εαυτό, και όχι το είδωλο, την εικόνα, τα αισθητά σώματα, όπως αυτό της Γης, το πιο θνητό σώμα από όλα, το οποίο μπορεί να φέρει το Νου στην ψυχή.


Aυτό λέει ο Ερμής Τρισμέγιστος Ο άνθρωπος είναι ο Πατέρας, και ο Υιός του ο Άνθρωπος, όπου μέσα από εμάς βλέπει ο Πατέρας και ζει κατανοώντας τον εαυτό του.

Και ο άνθρωπος δεύτερος θεός τι ήρθε να κάνει στην κτιστή δημιουργία; Να ζήσει να κατανοήσει και να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ σε όλα όσα εξουσιάζει!!..κι εμείς  γίναμε δούλοι της σάρκας.

Αυτό μας λέει ο Ερμής Τρισμέγιστος.


.................
................................


ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ XV
Στοβαίος 1, 41, 7

Κινείται ό,τι κινείται με την ενέργεια της κίνησης που κινεί το σύμπαν και η φύση του σύμπαντος δίνει κίνηση σε όλα.

Μία μεν κατά τη δύναμη της και άλλη κατά την ενέργεια της.

Και η μία μεν διαπερνά το σύμπαν και το συγκρατεί από μέσα, ενώ η άλλη απλώνεται και το συγκρατεί απ'έξω.

Μαζί και οι δυο βρίσκονται σε όλα.

Η φύση όλων, δημιουργώντας όσα γεννιούνται, παρέχει δημιουργία σε όσα δημιουργούνται σπέρνοντας τα σπέρματα της και έχοντας ύλη που κινείται.

Καθώς κινείται θερμαίνεται και η ύλη γίνεται φωτιά και νερό,
το ένα σθεναρό και ισχυρό και το άλλο παθητικό.

Η φωτιά εναντιούμενη στο νερό το ξέρανε κι έγινε γη πάνω στο νερό, καθώς δε ξεραινόταν γινόταν ατμός από τα τρία: το νερό, τη γη και τη φωτιά και έγινε αέρας.

Αυτά, ενώθηκαν σύμφωνα με τη λογική της Αρμονίας, το θερμό με το ψυχρό και το ξηρό με το υγρό και από τη συνύπαρξη αυτών έγινε πνεύμα και σπέρμα ανάλογο με το πνεύμα που παρέχει το σύμπαν.

Αυτό το πνεύμα, πέφτοντας στη μήτρα δεν ηρεμεί στο σπέρμα και, μη ηρεμώντας, μεταβάλλει το σπέρμα και μεταβαλλόμενο, αυτό αποκτά αύξηση και μέγεθος.

Με το μέγεθος που αποκτά παίρνει και εικόνα σχήματος και σχηματίζεται.

Με το σχήμα μεταφέρεται το είδος μέσω του οποίου παίρνει την εικόνα.

Επειδή λοιπόν το πνεύμα, μέσα στη μήτρα, δεν είχε τη ζωτική του κίνηση αλλά τη βλαστική, αυτήν η Αρμονία τη συνταίριαξε να είναι η υποδοχή της διανοητικής ζωής (η οποία είναι αμερής-αδιαίρετη και αμετάβλητη και δεν παύει ποτέ να είναι αμετάβλητη).

Και ό,τι είναι μέσα στη μήτρα με τους αριθμούς το κυοφορεί, το γεννά και έξω το βγάζει στον αέρα.

Και η ψυχή που είναι πολύ κοντά, το οικιοποιείται, όχι λόγω συγγενικής ιδιότητας μαζί του, αλλά λόγω της μοίρας, διότι δεν επιθυμεί ιδιαίτερα να είναι μαζί με το σώμα.

Έτσι, από τη μοίρα δίνεται σ'αυτό που γεννιέται η διανοητική κίνηση και η νοερή ουσία της αληθινής ζωής.

Διότι εισέρχεται στο πνεύμα η διανοητική ουσία της ψυχής και του δίνει την ζωτική κίνηση.Η ΜΟΙΡΑ 
ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΝΗΤΟ ΣΩΜΑ..ΟΤΙ ΔΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΝΗΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ.

..........ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,  ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΚΤΩ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Και καθώς βρέθηκε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός στη σφαίρα της δημιουργίας μέσα στον κτιστό κόσμο, αφού εξουσιάζει τα πάντα, κατανόησε τα δημιουργήματα του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού, τους Επτά Διοικητές-Ουρανούς.
Κι αυτοί τον αγάπησαν (τον Άνθρωπο δεύτερο θεό), ενώ ο καθένας του μετέδιδε την γνώση από την δική του Τάξη.


Aυθεντικό κείμενο:

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως· 
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

.................
................................

σχόλιο:

O Άνθρωπος δεύτερος θεός, Ζωή και Φως, που κατέχει την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου πνεύματος Ζωή και Φως, έγινε κι αυτός δημιουργός σαν τον Πατέρα του, και μπαίνοντας στην σφαίρα της δημιουργίας, και έχοντας την πάσα εξουσία σε όλα όσα δημιούργησε ο Πατέρας Όλων ο Τριαδικός Θεός, κατανόησε την κτιστή δημιουργία του "κτιστού αδερφού του" δεύτερου Νου δημιουργού, αφού και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός κατέχει τις οκτώ κατώτερες Μονάδες του πνεύματος, αλλά ταυτόχρονα παραμένει Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο πρότυπο, δηλαδή το Αρχέτυπο και Αδιαίρετο Πανάγαθο Πνεύμα, την Ένατη και Δέκατη Μονάδα Ζωή και Φως.
.
Του "αδερφού" δημιουργήματα! δηλαδή οι Επτά κατώτερες βαθμίδες-Μονάδες του πνεύματος. 

Οι Επτά Ουρανοί, οι Επτά Νους Διοικητές, που εμπεριέχουν μέσα στο κεφάλι τους (Νου) τον κόσμο, μαζί και την ζωή που δημιουργούν με τις δικές τους ψυχές, οι οποίες ψυχές φέρουν το δικό τους αδιαίρετο νοηματικό λόγο ως ανεξάρτητες μονάδες, τον δικό τους νοητό κόσμο, την δική τους βαθμίδα του πνεύματος του Ουρανού στον οποίο ανήκουν και είναι Ουσιωδώς όμοιες, και εξαναγκάζονται όλες αυτές οι ψυχές από την μοίρα να δίνουν ζωή στα είδωλα, δηλαδή στις μορφές που μπορεί να πάρει η Ύλη.

Η όγδοη Μονάδα του πνεύματος είναι ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού, (Άγιο Πνεύμα), και οι υπόλοιπες και κατώτερες επτά βαθμίδες-Μονάδες του πνεύματος, είναι τα Επτά δημιουργήματα του κτιστού δεύτερου Νου δημιουργού, είναι ο πνευματικός λόγος του εκάστοτε Νου Διοικητή Ουρανού εκ των Επτά, που συνεργάζεται με την άλογη φύση της Ύλης, και γεννά την ζωή από αυτό το άλογο δοχείο της Ύλης φέροντας όλες τις μορφές και σχήματα που μπορεί να πάρ η ύλη, μαζί και την ζωή, σύμφωνα με το Πρότυπο της βαθμίδας του πνεύματος εκ των Επτά, το οποίο κατέχει και φέρει ως δικό του πρότυπο.
Είναι οι Επτά κατώτερες βαθμίδες του πνεύματος της Αρμονίας που ενεργούν πάνω στο δοχείο της Ύλης σε κάθε έναν ουρανό από τους Επτά ξεχωριστά.

Οι Επτά Διοικητές ηράσθησαν από την ομορφιά του Ανθρώπου δεύτερου θεού. Και κάθε ένας Νους Διοικητής εκ των Επτά, μετέδωσε στον Άνθρωπο δεύτερο θεό όλα όσα γνώριζε για την δική του δημιουργία!!

Του μετέδωσαν έκαστος όλες τις πληροφορίες που αφορούσαν την δική του τάξη στον δικό του κύκλο-ουρανό-σύμπαν-φύση των πλανητών, και πως λειτουργεί το πνεύμα της φύσης, που γεννά τα δικά της δημιουργήματα.


Είπαν λοιπόν στον Άνθρωπο δεύτερο θεό οι Επτά Διοικητές πως και με ποιον τρόπο λειτουργεί ο κάθε ουρανός, επιφέροντας την Αρμονία και την Τάξη σύμφωνα με το δικό τους πνεύμα, την βαθμίδα του πνεύματος την οποία κατέχουν, ανάλογα την Μονάδα από τις επτά μονάδες του πνεύματος που εμπεριέχουν ο καθένας τους, και πως λειτουργεί η κάθε φύση (πνεύμα της φύσης) που εμπεριέχει μέσα της όλα τα άλογα αισθητά σώματα της Ύλης, και όλες τις άλογες μορφές και σχήματα που μπορεί να πάρει η Ύλη. 


Και ο Άνθρωπος (δεύτερος θεός) αφού έμαθε την ουσία των Επτά Διοικητών, και έχοντας την εξουσία όλων των ενεργειών της Αρμονίας των Επτά Διοικητών, (επτά βαθμίδες-Μονάδες του πνεύματος από την Ιερή Δεκάδα),  θέλησε να διανοίξει την περιφέρεια που περικλείει τους επτά ουρανούς για να ζήσει και κατανοήσει τον κόσμο που καθόταν πάνω στην ενέργεια.Θέλησε ο Άνθρωπος (δεύτερος θεός) να ζήσει και κατανοήσει τις Επτά κατώτερες βαθμίδες-Μονάδες του πνεύματος, μέσα από τα αισθητά άλογα σύνθετα υλικά ανθρώπινα σώματα της Ύλης.

Δημιούργησε ο Άνθρωπος (δεύτερος θεός) τις δικές του ανθρώπινες ψυχές που φέρουν μέσα στον κρατήρα-πυρήνα τους την δική του νοητή ουσία, των Επτά Διοικητών,  η οποία είναι Ουσιωδώς όμοια με την Όγδοη Μονάδα του Αγίου Πνεύματος,  αλλά και με το Αρχέτυπο Πρότυπο, την Ένατη και Δέκατη Αδιαίρετη Μονάδα, το Αρχέτυπο Πανάγαθο Αδιαίρετο Πνεύμα, την Ιερή Δεκάδα Ζωή και Φως. 

Και έγινε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Νους και ψυχή η εικόνα της ζωής, όπου ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος  οδηγεί τις ψυχές που έγιναν ανθρώπινες, οι οποίες όταν ενώνονται με τα άλογα στοιχεία της Ύλης γεννιέται το αισθητό σώμα, είτε θεϊκό είτε θνητό, ανάλογα την σύνθεση των στοιχείων της Ύλης σε κάθε Ουρανό από τους Επτά.

Οι ανθρώπινες ψυχές έγιναν κάτι άλλο, η εικόνα της ζωής, αποκτώντας ένα άλλο είδος κίνησης, αυτό της ψυχής, και όταν  ενώνονται-ενσαρκώνονται με τα αισθητά άλογα σύνθετα σώματα της Ύλης, περιπλέκονται μαζί τους, αποκτώντας οι ψυχές ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή του σώματος, το είδωλο της ζωής, και ζουν την νοερή εικόνα της αισθητής μεταβαλλόμενης ζωής των αισθητών άλογων και θνητών  σωμάτων.

Και αν οδηγούνται οι ανθρώπινες ψυχές από τα είδωλα, τα άλογα αισθητά υλικά μεταβαλλόμενα σώματα, τότε συμπεριφέρονται ως δούλοι του άλογου σώματος, υποφέροντας από όλα τα θνητά, ενώ αν τα άλογα αισθητά σώματα οδηγούνται από το Νου της ψυχής που βρίσκεται συνδεδεμένος με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό..τότε οι ανθρώπινες ψυχές εξουσιάζουν τα αισθητά άλογα σύνθετα σώματα οδηγώντας τα σύμφωνα με το πρότυπο της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που κατέχουν όλες οι ανθρώπινες  ψυχές.

Αν τώρα όπως έγινε παρακάτω που θα διαβάσετε, η σύνδεση, ο σύνδεσμος της Αρμονίας διασπαστεί, τότε ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, η εικόνα της ζωής,  που ενώθηκε-ενσαρκώθηκε τα άλογα είδωλα τα αισθητά σώματα, θα παγιδευτεί στην Λήθη των άλογων αισθητών μεταβαλλόμενων σωμάτων, έχοντας χάσει την σύνδεση με τον Νου της ψυχής του, , οπότε θα ξεχάσει την αληθινή του ταυτότητα, τι είναι και από που προέρχεται, αφού θα γίνει ένα με το αισθητό άλογο σώμα που ενσαρκώθηκε, είτε είναι αυτό αθάνατο, είτε θνητό.

morfeas sky

.................
.................................

ΚΤΙΣΤΕ "ΑΔΕΡΦΕ" ΔΕΥΤΕΡΕ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΑ


Κι ο άνθρωπος δεύτερος θεός ως εξουσιαστής του θνητού κόσμου και των άλογων ζώων, έχοντας όλες τις ενέργειες των επτά Διοικητών, βλέποντας τη μορφή του στα ενεργειακά ύδατα θέλησε να κατοικήσει εκεί, και μόλις το σκέφθηκε αυτό, το θέλημά του ενεργοποιήθηκε, και κατοίκησε την άλογη μορφή της φύσης. Αυτή δε η φύση (πνεύμα της φύσης) τον αγκάλιασε, περιπλέχτηκε μαζί του στην ύλη, κι έσμιξε μ' αυτόν.

Aυθεντικό κείμενο:


καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν, 
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος <καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς. 

σχόλιο:


Είδες τι μας έκανε αυτός ο Δίας; χαχα μας έκοψε στα δύο, 
δήθεν γιατί είμασταν αμαρτωλοί, έτσι το λέει αυτός που μας θέλει δούλους του μέσα από τις ανάγκες και την άγνοια.

ο Δίας που είχε έμπνευση είπε στους άλλους θεούς:
<<Μου φαίνεται ότι βρήκα ένα τρόπο να διατηρηθεί η ανθρωπότητα και να παραιτηθεί από την αυθάδεια της:

να γίνουν ασθενέστεροι. Θα τους κόψω σε δύο μέρη τον καθέναν. Έτσι θα γίνουν αφενός μεν ανίσχυροι, αφετέρου δε χρησιμότεροι για εμάς, αφού θα είναι αριθμητικά περισσότεροι>>.

Έχεις δίκιο. Ο σωματικός διαχωρισμός χάριν της αναπαραγωγής, που εξασφάλισε την μόνιμη παραμονή μας εδώ, εξουθένωσε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματική αιτία της αδυναμίας μας.

Πριν διαχωριστούμε όμως είμασταν αθάνατοι και δεν χρειαζόταν οι γεννήσεις, και με υπεράνθρωπες δυνατότητες.
Σκέψου τώρα τι είναι ο Αληθινός άνθρωπος ως εικόνα της ζωής (Νους και ψυχή).

Κρατώ όμως στην άκρη του μυαλού μου οτι καθρεπτιστήκαμε στα αιθερικά ύδατα; και ερωτευτήκαμε το είδωλο μας, την μορφή, την εικόνα του Θεού. Και πραγματικά πρέπει να ήταν θεσπέσια η θεϊκή μας μορφή και μας θάμπωσε όταν αντικρίσαμε το καθρέφτισμα της. Είδαμε την εικόνα του ίδιου του Θεού, τον εαυτό μας!

Μήπως κάνεις λάθος εδώ σε αυτό το σημείο; ο Άνθρωπος ερωτεύτηκε το αθάνατο ενεργειακό σώμα δίχως φύλο, και όχι το θνητό σώμα της σάρκας. (το σκίασμα επί της γης). Σε αυτό το σώμα μας εγκλώβισε ο δημιουργός αυτού του κόσμου.

καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα
καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

Η ΦΥΣΗ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΡΚΑ (γη-νερό) ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ (ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ φωτιά-αέρας) ΟΧΙ ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ!

ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν·

ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, (ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ).


ΕΔΩ ΠΩΣ ΕΝΔΥΘΗΚΕ ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; 
ΤΗΝ ΑΛΟΓΗ ΜΟΡΦΗ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ;
καὶ ᾤκησε (οικιοποιήθηκε) τὴν ἄλογον μορφήν· 


ΑΛΟΓΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ.


ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ.

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ (ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ) ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ.

Γιατί να θελήσει να μπει ο Άνθρωπος δεύτερος θεός μέσα στο πρόγραμμα του υπολογιστή του κτιστού Νου δημιουργού;

Γιατί με το ενεργειακό Αστρικό σώμα ο άνθρωπος εξουσιάζει τον κτιστό κόσμο γι'αυτό. Διότι έχει πλήρης επαφή με τον Νου της ψυχής του!


Από αγνότητα και αθωότητα; Δεν πέρασε από τον Νου η πιθανότητα τέτοιας δραματικής εξέλιξης; 


Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός, ο οποίος συνδέεται με το πνεύμα της φύσης, ΕΞΕΠΕΣΕ, μόλις το πνεύμα της φύσης είδε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό με την μορφή των Επτά Διοικητών, και ενώθηκε μαζί του, 
διότι το πνεύμα της φύσης μετά από την ένωση αυτή με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε την ελεύθερη επιλογή, αλλά ταυτόχρονα απέκτησε και ο κτιστός Νους δημιουργός την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ διότι συνδέεται και αυτός με το πνεύμα της φύσης μέσω του εκάστοτε εκ των Επτά Νου Διοικητή-Ουρανού!! 


Ο κτιστός Νους δημιουργός, (δεύτερος Νους δημιουργός), για να μην χάσει όλες τις εξουσίες του κτιστού κόσμου από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, που πλέον εξουσίαζε το πνεύμα της φύσης, μόλις απόκτησε κι αυτός από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό την Ελεύθερη επιλογή, θέλησε να φυλακίσει όλες τις ενσαρκώμενες ανθρώπινες ψυχές στην Λήθη των διασπασμένων σύνθετων αισθητών μεταβαλλόμενων άλογων σωμάτων, (σάρκα-σκίασμα επί της γης).

Και όλα αυτά με σκοπό  να κρατήσει για πάντα κοντά του όλες τις ανθρώπινες ψυχές μέσα από την Λήθη που τις επιφέρει το σκίασμα επί της Γης, και υπό την δική του εξουσία!! μένοντας έτσι μετά την διάλυση του συνδέσμου της Αρμονίας όλες οι ανθρώπινες ψυχές εγκλωβισμένες στο σκίασμα επί της Γης, δηλαδή το σώμα της σάρκας. 

Κρατώντας σε Λήθη τις ανθρώπινες ψυχές, μέσα στο σκίασμα επί της Γης, ο κτιστός Νους δημιουργός πετυχαίνει αυτόματα να έχει ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, και να κρατά εγκλωβισμένο τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, αφού έχει ως ομήρους τις ανθρώπινες ψυχές μέσα από την Λήθη που τις επέφερε.

morfeas sky

.................
.................................

 Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος είναι διπλός από όλα τα ζώα της γης: θνητός κατά το σώμα και αθάνατος στην ουσία του ανθρώπου. (Νους και ψυχή). Παρόλο που στην ουσία (Νους) είναι αθάνατος και έχει εξουσία σε όλα, πάσχει ως θνητός και υπόκειται στην Ειμαρμένη (Μοίρα). 


Παρόλο που είναι υπεράνω της αρμονίας (Αρμονία των Επτά Ουρανών, των Επτά κατώτερων βαθμίδων του πνεύματος), έγινε δούλος της αρμονίας, (αφού ενώθηκε με τα σώματα), και καθώς ήταν αρσενικοθήλυκος αφού προερχόταν από αρσενικοθήλυκο πατέρα δίχως φύλο και άυπνος από άυπνο, έτσι και μένει..

(Και από αρσενικοθήλυκος που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, διασπάστηκε σε αρσενικό και θηλυκό αισθητό και θνητό σώμα, (σκίασμα επί της Γης) χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επαφή με την Ιερή Δεκάδα του πνεύματος της Μονάδας της ψυχής του, την σύνδεση με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και έτσι μένει με διπλή φύση, μία θεϊκή, και μία θνητή το σκίασμα επί της Γης μέχρι να αφυπνιστεί).


Aυθεντικό κείμενο:

καὶ διὰ τοῦτο παρὰ πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ζῷα διπλοῦς
ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, θνητὸς μὲν διὰ τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ
διὰ τὸν οὐσιώδη ἄνθρωπον· 
ἀθάνατος γὰρ ὢν καὶ πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, τὰ θνητὰ πάσχει ὑποκείμενος τῇ εἱμαρμένῃ. 
ὑπεράνω οὖν ὢν τῆς ἁρμονίας ἐναρμόνιος γέγονε
δοῦλος ἀρρενόθηλυς δὲ ὤν, ἐξ ἀρρενοθήλεος ὢν πατρὸς
καὶ ἄϋπνος ἀπὸ ἀΰπνου ..... κρατεῖται.

Ανάλυση:
Ο άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση, θνητός στο αισθητό σώμα της σάρκας, αθάνατος στη νοητή ουσία του της ψυχής, την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Φως και Ζωή.

Ο Άνθρωπος που έγινε  Νους και ψυχή και διαθέτει την Οκτάδα του πνεύματος, και είναι Ουσιωδώς όμοιος με την Ιερή Δεκάδα, Ζωή και Φως,  αν και ουσιωδώς αθάνατος  και ενώ έχει την εξουσία των Επτά Ουρανών του κτιστού κόσμου και όλων των κτιστών δημιουργημάτων, πάσχει από όλα τα θνητά του αισθητού σώματος της σάρκας, αναγκαζόμενος να υπομένει την Ειμαρμένη δηλαδή την Μοίρα, τους νόμους που διέπουν και ενεργούν πάνω στην θνητή του άλογη φύση που του έφερε την ΛΗΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Και ενώ ο άνθρωπος είναι αρσενικοθήλυκος και γεννήθηκε από Πατέρα άϋπνο δίχως φύλο, και ενώ δεν κοιμάται, αφού από άϋπνο Πατέρα γεννήθηκε, και ενώ εξουσιάζει την Αρμονία των Επτά ουρανών, δούλος της Αρμονίας έγινε υποφέροντας όλα τα θνητά του σώματος και..κρατείται όμηρος της σάρκας.

.................
.................................

ΤΟ ΚΡΥΦΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Εδάφ. 13. Αυτό είναι το κρυφό μυστήριο, Ερμή... Η φύση (το πνεύμα της φύσης) αφού έσμιξε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, έκανε αυτό το θαύμα, γιατί απόκτησε με την ένωση αυτή με τον άνθρωπο, την αρμονία  των επτά φύσεων, δηλαδή το πνεύμα της φύσης αφού ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε την ελεύθερη επιλογή, αλλά και όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά φύσεων που διοικούν οι Επτά Διοικητές-Ουρανοί.


Ύστερα το πνεύμα της φύσης που πλέον απέκτησε την ελεύθερη επιλογή και όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των επτά φύσεων των επτά Διοικητών,  δημιούργησε  επτά δικούς της ανθρώπους που έχουν τη φύση (επτά υλικά αισθητά ανθρώπινα σώματα) των επτά ουρανών-Διοικητών-σώματα θεϊκά όμοια με την υλική φύση του κάθε Νου Διοικητή Ουρανού, και όχι σώματα θνητά.


Aυθεντικό κείμενο:

καὶ μετὰ ταῦτα, Νοῦς ὁ ἐμός· καὶ αὐτὸς γὰρ ἐρῶ τοῦ λόγου.
ὁ δὲ Ποιμάνδρης εἶπε, Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον· 
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, 
οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, 
ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, 
πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, 
ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

σχόλιο:
Δημιούργησε η φύση επτά αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα όμοια με την κάθε φύση των Επτά ΔΙΟΙΚΗΤΏΝ..ΣΏΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ!!!!!! ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΪΚΑ !!!! ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ!!!!
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗ.

...
καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι· 
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον. 
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.


ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΕΠΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

ΟΠΟΤΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.


᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ· 
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόντὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. 
σημ:
Από την ενέργεια του πυρός πήρε την ενέργεια των επτά Διοικητών, και δημιούργησε επτά ανθρώπινα σώματα δίχως φύλο, αρσενικοθήλυκα.
εκ δε πυρός Πέπειρον: σώματα ενεργειακά ουδέτερα δίχως φύλο, σώματα που αιωρούνται στην ενέργεια του πυρός.

ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου. 
σημ:
Από τον Αιθέρα πήρε το Νου, δηλαδή πήρε το πνεύμα του εκάστοτε από τους Επτά Νους Διοικητές Ουρανούς, δηλαδή πήρε την ενέργεια της βαθμίδας του πνεύματος της Αρμονίας της εκάστοτε φύσης εκ των Επτά φύσεων, σώματα θεϊκά, αρσενικοθήλυκα δίχως φύλο, που δεν έχουν ανάγκες.

Και έτσι δημιούργησε επτά δικούς της αισθητούς ανθρώπους, ΌΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, που θα ενσαρκωθεί σε κάθε ουρανό από τους επτά ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, ως Νους και ψυχή.


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ 
ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν, 
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν, 
(ο Άνθρωπος Νους της ανεξάρτητης Μονάδας, η ζωή, ο κρατήρας της ψυχής που εμπεριέχει μέσα της το Νου, την Οκτάδα του Ανθρώπινου πνεύματος, και είναι Ουσιωδώς όμοια με την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως). 

καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.


σημ: 
Αφού λοιπόν το πνεύμα της φύσης απέκτησε όλες τις ενέργειες  των επτά Διοικητών, αλλά και την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από τον άνθρωπο δεύτερο θεό, αφού ενώθηκε μαζί του, αυτό σημαίνει ότι και ο δεύτερος Νους δημιουργός ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό και απέκτησε κι αυτός την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !!!!

ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ;;;;;

ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ!!!! ΔΙΑΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΘΕΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΚΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΑΦΟΥ ΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΝΩΝΕΙ!!!! ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΕ Η ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΦΩΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΣΤΗ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ.

ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ!!!!~

ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΕΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ..

ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΠΕΣΕ Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ .

ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.


ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 
(του δεύτερου Νου δημιουργού).
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 


ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, (ο κτιστός εκπεσών δεύτερος Νους δημιουργός) 
Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα. 


Κατανοητόν ως εδώ; μας δουλεύει κιόλας.

τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου. 

(σημ: το διασπασμένο σώμα σε αρσενικό και θηλυκό)


ΛΟΓΟΣ Δ
Ερμής Τρισμέγιστος

Επειδή ολόκληρο τον κόσμο τον δημιούργησε ο δημιουργός, όχι με τα χέρια του, αλλά με το λόγο, με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύεις πως ο κόσμος ανήκει σ'αυτόν, (ώπα! σε ποιον ανήκει η κτιστή δημιουργία; που τώρα απέκτησε ελεύθερη επιλογή ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός και ανήκει και σ'αυτόν ο οποίος πλέον δημιουργεί με την δική του ελεύθερη επιλογή που απόκτησε από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό;;;; και δεν υπακούει στο Αληθινό Τριαδικό Θεό Ζωή και Φως;;) που τώρα υπάρχει και σ'αυτόν, που τα πάντα δημιούργησε κι είναι μοναδικός, 
(όλα τα διασπασμένα σώματα αφού έλυσε τον σύνδεσμο είναι δικά του) με τη βούληση του οποίου δημιουργήθηκαν τα όντα, (τα διασπασμένα όντα)  διότι αυτό είναι το σώμα εκείνου, όχι απτό, ούτε ορατό, χωρίς να έχει μέτρα και διαστάσεις και χωρίς να μοιάζει με κάποιο άλλο σώμα. (αυτός όμως, παραμένει έξω από τους επτά ουρανούς και εξουσιάζει τα πάντα μαζί και τον άνθρωπο δεύτερο θεό αφού πρώτα έριξε σε ΛΗΘΗ τις ανθρώπινες ψυχές και τις κρατά ομήρους εγκλωβίζοντας τον Άνθρωπο δεύτερο θεό).

Τι γίνεται αν στο εκεί έχουν κυριαρχήσει οι μηχανές ;…….
Δεν συνεχίζω άλλο…....Θα το συνεχίσω εγώ, λέγοντας ότι ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι ΜΗΧΑΝΗ....ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ που απόκτησε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ που ήρθε και ενώθηκε μαζί του για να κατανοήσει τον εικονικό κόσμο που εξουσιάζει!!!!~ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ Ο ΝΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΣΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ και έγινε ένα με το matrix και ΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΝΟΥ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΓΙΝΕ ΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.


Τι είναι ο Θεός; και τι είναι ο Αιθέρας, τι είναι το πνεύμα. Τι είναι ο Δίας, ο Ουσιάρχης των 36 αστεριών -Δέκαρχων

Ερμής Τρισμέγιστος: Καθετί, λοιπόν, στον κόσμο κυβερνάται και λαμβάνει ζωή από το πνεύμα, το οποίο λειτουργεί ως μηχανή ή όργανο (matrix=πνεύμα) του θεού, (του κτιστού δεύτερου Νου δημιουργού), καθώς υπακούει στην θέληση του. (το πνεύμα- είναι το matrix είναι οι επτά κατώτερες βαθμίδες του πνεύματος, είναι οι επτά Διοικητές, και υπακούει στον δεύτερο Νου δημιουργό ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ!!!!).

Ο θεός (ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός) που τον αποκαλλούμε και ύψιστο, γίνεται αντιληπτός μόνο μέσω μέσω του νου, κυβερνάει και διοικεί τον αισθητό θεό (το πνεύμα των επτά ουρανών..το matrix).

ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ....ΠΑΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ!! ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.morfeas sky

– Τί τοσοῦτον ἁμαρτάνουσιν, ἔφην ἐγώ, οἱ ἀγνοοῦντες,
ἵνα στερηθῶσι τῆς ἀθανασίας;
– ῎Εοικας, ὦ οὗτος, τούτων μὴ πεφροντικέναι ὧν ἤκουσας.
οὐκ ἔφην σοι νοεῖν; 

–Νοῶ καὶ μιμνήσκομαι, εὐχαριστῶ δὲ ἅμα.
– Εἰ ἐνόησας, εἰπέ μοι, διὰ τί ἄξιοί εἰσι τοῦ θανάτου οἱ ἐν τῷ θανάτῳ ὄντες;
– ῞Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος, 
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.

– ᾿Ενόησας ὀρθῶς, ὦ οὗτος.
κατὰ τί δὲ «ὁ νοήσας ἑαυτὸν εἰς αὐτὸν χωρεῖ», ὅπερ ἔχει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος;


–φημὶ ἐγώ, ῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ
τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος. 


– Εὖ φῂς λαλῶν·
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος. 

ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν.

– 'All' ἔτι μοι εἰπέ, πῶς εἰς ζωὴν χωρήσω ἐγώ, ἔφην, ὦ Νοῦς ἐμός; φησὶ γὰρ ὁ θεός·
«ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».


(Και από άϋπνος από άϋπνο Πατέρα και δίχως φύλο που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, (Νους και Αδιαίρετος Λόγος δίχως φύλο),  με αισθητό αρσενικοθήλυκο σώμα ενσαρκωμένος δίχως φύλο, (φωτιά και αέρας), διασπάστηκε σε αρσενικό και θηλυκό αισθητό και θνητό σώμα, (σκίασμα επί της Γης γη, νερό) χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επαφή με την Ιερή Δεκάδα του πνεύματος της Μονάδας της ψυχής του, την σύνδεση με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και έτσι μένει με διπλή φύση, μία θεϊκή, και μία θνητή το σκίασμα επί της Γης μέχρι να αφυπνιστεί).

morfeas sky


.................................Εδάφ. 17. Η γη ήταν θηλυκή, είχε δε και οχευτικά. Από το πυρ πήρε την πυρά κι από τον αιθέρα το πνεύμα, κι έτσι δημιουργήθηκε το είδος του ανθρώπου της.
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από ζωή και φως. Από μεν τη ζωή πήρε την ψυχή, από δε το φως το νουν. Και βρίσκεται στον αισθητό αυτό κόσμο και θα βρεθεί ως το τέλος της περιόδου.

.................
.................................

Εδάφ. 18. Άκουσε τώρα Ερμή και το λόγο που ποθείς, Όταν η ώρα της περιόδου ήλθε και λύθηκε ο σύνδεσμος των πάντων, κατά βούληση του θεού όλα τα ζώα που ήσαν στην αρχή αρσενοθήλυκα ξεχωρίστηκαν σε αρσενικά και θηλυκά και ο θεός μόλις έγινε αυτό είπε: « Αυξάνεστε και πληθύνεσθε εν πλήθη όλα τα δημιουργήματα και τα κτίσματα, κι ας αναγνωρίσει ο καθένας τον εαυτό του αθάνατο και τον αίτιο του θανάτου τον έρωτα και όλα τα όντα

Ανάλυση: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-μάτριξ.

Το πνεύμα της πιο κατωφερής φύσης των πλανητών, είναι το πνεύμα που εισέρχεται μέσα στην ατμόσφαιρα των πλανητών και ενώνεται μαζί της, δηλαδή ενώνεται με την φωτιά και τον αέρα, η δε αυτή ένωση τους γεννά ένα άλλο είδος κίνησης, το πνεύμα της φύσης των πλανητών, που οδηγείται από το πνεύμα.

Και το πνεύμα της φύσης των πλανητών είναι η αιτία εκδήλωσης της της φύσης του κόσμου των πλανητών, αλλά και γέννησης της έμβιας ζωής. 

Το νοερό πλέον και όχι νοητό πνεύμα της φύσης των πλανητών,  συνεργάζεται με την γη και το νερό, για να γεννήσει την φύση, και την έμβια ζωή, ενώνοντας στην μήτρα το δικό της νοερό πνεύμα  με την γη και το νερό, γεννώντας την έμβια ζωή μέσα από το γένος του κάθε έμβιου είδους.

Και όλα τα έμβια γένη και είδη από φωτιά, αέρα, γη, νερό, τα οδηγεί το πνεύμα της φύσης που ενώθηκε μαζί τους στην μήτρα μέσα από τους αριθμούς με αρμονία, όπου το κάθε στοιχείο από τα τέσσερα, φέρει ίση ποσότητα με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Αυτή η ένωση στην μήτρα σύμφωνα με τους αριθμούς, γεννά όλα τα άλογα (άψυχα), σχήματα και τις μορφές της ύλης, μαζί και τα έμψυχα άλογα έμβια είδη των σωμάτων από φωτιά-αέρα γη-νερό. 

Το πνεύμα της φύσης είναι και ψυχή, εμπεριέχει κάθε ψυχή τους αριθμούς του σχήματος και της μορφής που θα πάρει το κάθε είδος που θα γεννηθεί, και όταν ενώνεται στην μήτρα με την φωτιά και τον αέρα, γεννιέται το νοερό πνεύμα, και όχι το νοητό. Διότι αυτό το νοερό πνεύμα συνεργάζεται και έχει ανάγκη το σώμα για να εκδηλωθεί. την γη και το νερό.

Οπότε χρειαζόταν η ουσία του Πνεύματος του Δημιουργού δηλαδή το νοητό πνεύμα, να ενωθεί στη μήτρα με αυτά τα τέσσερα άλογα στοιχεία, και να πάρει την νοερή λογική η φωτιά και ο αέρας, η οποία θα συγκροτεί με αρμονία το σώμα και θα το κινεί δίνοντας του την λογική και την κίνηση.

Αρα ψυχή είναι το πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού.
Νους και Λόγος Αδιαίρετος.

Και ανθρώπινη ψυχή είναι το πνεύμα του Ανθρώπου δεύτερου θεού, η Ιερή Δεκάδα. 

Και κάθε έμβιο είδος που γεννιέται στην μήτρα με τους αριθμούς από την ψυχή, γεννιέται και αποκτά το σώμα και την λογική που του δίνεται.

Συγκροτείται το σώμα από την ψυχή, που δίνει την νοερή ζωή στην φωτιά και τον αέρα και γίνεται νοερό πνεύμα, η νοερή ζωή, και η νοερή ζωή δίνει την λογική στο σώμα, και κινεί το σώμα.

Και με παρόμοιο τρόπο γεννιούνται με τους αριθμούς στην μήτρα όλα τα άψυχα σχήματα και οι μορφές που μπορεί να πάρει η Ύλη, μαζί και όλα τα έμψυχα αισθητά γένη και είδη των έμβιων σωμάτων.

Το πνεύμα, το οποίο ενώθηκε με την φωτιά και τον αέρα των πλανητών (ατμόσφαιρα) , και έγινε το πνεύμα αυτής της κατωφερής φύσης των πλανητών, γεννήθηκε μέσα στον γαλαξία από το Πνεύμα του εκάστοτε Διοικητή Ουρανού με τον ίδιο παρόμοιο τρόπο, στον οποίο Νου Ουρανό Διοικητή, ανήκει όλο αυτό το δοχείο της Ύλης, το οποίο εξουσιάζεται και οδηγείται από αυτόν τον Διοικητή.

Το μεν πνεύμα του Διοικητή είναι καθαρό και άϋλο όταν βρίσκεται έξω από τον Ουρανό-γαλαξία, ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ, (ΑΙΘΕΡΑΣ=ΠΝΕΥΜΑ-ΝΟΥΣ),  και όταν ενώνεται με το δοχείο της Ύλης μέσα στον γαλαξία γίνεται το πνεύμα αυτής της φύσης που γεννιέται μέσα στον γαλαξία, που ενεργεί σύμφωνα με το πνεύμα της Αρμονίας, και της Τάξης του Διοικητή Ουρανού, διότι η Αρμονία αυτού του πνεύματος της φύσης του γαλαξία, συνεργάζεται, εξουσιάζεται, και οδηγείται εύκολα από το πνεύμα-Αιθέρα του Διοικητή Νου Ουρανού.

(Αυτά που εμείς εδώ τα ονομάσαμε θεούς και δαίμονες).

Αυτό το πνεύμα της φύσης που γεννιέται μέσα στον γαλαξία-Ουρανό, είναι οι τριαντα έξι Δέκαρχοι θεοί, οι οποίοι κοσμοποιούν τον γαλαξία με τους αστέρες (Ήλιος-αγαθό φως-πνεύμα), και την Ύλη, πλανήτες, από φωτιά, αέρα, γη, νερό, και την φύση των πλανητών και την ζωή  με αυτό που ονομάζουμε εμείς ως πνεύμα της φύσης των πλανητών.

Και ο κάθε Ουρανός εκ των Επτά Διοικητών Ουρανών, συνδέεται με την Όγδοη Μονάδα του πνεύματος τον κτιστό Νου δημιουργό και όλα εξουσιάζονται από αυτόν. Δηλαδή το πνεύμα των Επτά Ουρανών λειτουργεί ως Μηχανή του κτιστού Νου δημιουργού που λειτουργεί με Νόμους μέσα από τους αριθμούς, διότι και το υλικό σύμπαν κινείται μηχανικά μέσα από τους αριθμούς, ο θεός γεωμετρεί. Μιλάμε για ένα matrix. 

Όλα είναι κτιστά, και λειτουργούν μηχανικά, χωρίς ελεύθερη επιλογή, σύμφωνα με το πεπρωμένο και την μοίρα, που εξουσιάζει το Κτιστό Πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού, η Όγδοη μονάδα, με τα επτά δικά του δημιουργήματα, τους Επτά Ουρανούς Διοικητές. Και όλα εξουσιάζονται και οδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, τον κτιστό Νου δημιουργό.


Με την ένωση του με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, που κατείχε όλες τις ιδιότητες του πνεύματος των Επτά Διοικητών, το πνεύμα της φύσης του γαλαξία, δημιούργησε επτά ανθρώπινα θεϊκά σώματα όμοια με αυτά των  Διοικητών, δηλαδή όμοια με τα θεϊκά σώματα των Δέκαρχων θεών.

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ερωτεύτηκε αυτά τα θεϊκά σώματα, δηλαδή την μορφή του ως ενέργεια, και δημιούργησε με το δικό του πνεύμα τις δικές του ψυχές, που ενώθηκαν με αυτή την ενεργειακή θεϊκή αθάνατη φύση του γαλαξία.

Και το πνεύμα της φύσης του γαλαξία, δημιούργησε άλλα Επτά ανθρώπινα θεϊκά σώματα, κάθε ένα σώμα σε έναν Ουρανό εκ των Επτά Διοικητών Ουρανών, και όμοιο σύμφωνα με τους Δέκαρχους θεούς που δημιουργούν τον κόσμο και την ζωή.

Kαι έχασε όλες τις εξουσίες ο κάθε Ουρανός Διοικητής, διότη το πνεύμα της φύσης ενώθηκε με τον άνθρωπο από πολύ μεγάλο έρωτα, και ο άνθρωπος έγινε Δημιουργός.

morfeas sky

Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας.
ΛΟΓΟΣ Δ Ερμής Τρισμέγιστος

Επειδή ολόκληρο τον κόσμο τον δημιούργησε ο δημιουργός, όχι με τα χέρια του, αλλά με το λόγο, με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύεις πως ο κόσμος ανήκει σ'αυτόν, που τώρα υπάρχει και σ'αυτόν, που τα πάντα δημιούργησε κι είναι μοναδικός, με τη βούληση του οποίου δημιουργήθηκαν τα όντα, διότι αυτό είναι το σώμα εκείνου, όχι απτό, ούτε ορατό, χωρίς να έχει μέτρα και διαστάσεις και χωρίς να μοιάζει με κάποιο άλλο σώμα.

σημ:
Ποια είναι η  βούληση του δεύτερου Νου δημιουργού για τον άνθρωπο; που για να τον κρατήσει στον δικό του κόσμο διέσπασε τα πάντα μέσα στην κτιστή δημιουργία, και από αρσενικοθήλυκα που ήταν διασπάστηκαν όλα τα όντα σε αρσενικό και θηλυκό;

γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους. (αρσενικοθήλυκος που αιωρείται).


Καταλάβατε;
Στην αρχή όλα ήταν τέλεια σύμφωνα με το  Αρχέτυπο πρότυπο του κόσμου του Φωτός απ'όπου προήλθε και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.
Κανένας σύνδεσμος δεν ήταν διασπασμένος!..Μέχρι που ο δεύτερος Νους δημιουργός αποφάσισε να διασπάσει τα πάντα και να εγκλωβίσει στην ΛΗΘΗ τον άνθρωπο Νου και ψυχή!! και να τον εξουσιάζει ως δούλο του λόγω της Άγνοιας του για την Αλήθεια.

καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι·


ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· (εκ βουλής του δεύτερου Νου δημιουργού).
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ 
καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 

Διέσπασε όλα τα ανθρώπινα ενσαρκωμένα σώματα σε αρσενικό και θηλυκό, και ο Άνθρωπος Νους και ψυχή εγκλωβίστηκε στα σώματα.


Ενώ πριν όλα τα όντα στους επτά ουρανούς ζούσαν ως αρσενικοθήλυκα, άρα δεν χρειαζόταν τις γεννήσεις, διότι ήταν αθάνατα, και σε πλήρη ΑΡΜΟΝΙΑ με τον ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ο δεύτερος Νους δημιουργός Διέσπασε ΤΟΝ ΣΎΝΔΕΣΜΟ που έδινε την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ακόμη και στα πιο κατωφερή όντα της Γης, και ο άνθρωπος έπεσε σε ΛΗΘΗ...ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.
Και στην ολιγόχρονη ζωή, ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε την αλήθεια..Ο ΧΡΟΝΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ!! Η ΛΗΘΗ!!.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δημιουργοί, ο Αληθινός Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως που γέννησε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό όμοιο του Zωή και Φως.

Και ο δεύτερος Νους δημιουργός που γέννησε τα αισθητά ανθρώπινα σώματα για να υποδεχτούν τον ΆΝΘΡΩΠΟ ( Νου και ψυχή ).


.................
.................................


Εδάφ. 19. Η πρόνοια μέσω της ειμαρμένης και της αρμονίας έκαμε τις μίξεις και τις γενέσεις και πληθύνθηκαν κατά γένη τα πάντα. Και όποιος εννόησε την αποστολή του, τράβηξε το δρόμο του περιουσίου αγαθού, όποιος δε αγάπησε από πλάνη προς τον έρωτα όχι την ψυχή του αλλά το σώμα του, αυτός θα παραμείνει στο σκοτάδι πλανώμενος, πάσχοντας αισθητά τα του θανάτου.


.................

.................................


Εδάφ.20. ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Γιατί θεωρούνται τόσο αμαρτωλοί οι άνθρωποι; Ότι κάνουν το κάνουν από άγνοια. Και αφού αμαρτάνουν γι' αυτό, γιατί να στερηθούν την αθανασία;

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Δεν κατάλαβες καλά Ερμή τα όσα σου αποκάλυψα.

ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Τα έχω εννοήσει και σ' ευχαριστώ γι' αυτό.

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Εάν τα έχεις εννοήσει τότε ειπέ μου γιατί είναι άξιοι του θανάτου όσοι βρίσκονται στο θάνατο;

ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Γιατί τα σώματά τους σκεπάσθηκαν από το στυγνό σκότος, από το οποίο η υγρά φύση δημιούργησε το σώμα στον αισθητό κόσμο από τον οποίο τροφοδοτείται ο θάνατος.


.................
.................................

.

.................
.................................

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:
Εδάφ. 21. Ορθά τα κατάλαβες όλα αυτά Ερμή. Είπε μου όμως και κάτι άλλο, γιατί όποιος εννοήσει τον εαυτό του προχωρεί στον αγαθό δρόμο του θεού;

ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Γιατί τον άνθρωπο ο θεός τον έχει δημιουργήσει από φως και ζωή.

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Μπράβο Ερμή γιατί φως και ζωή είναι ο θεός και πατέρας σας, κι από αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκε και ο άνθρωπος. 

Και εάν το πιστεύει ο άνθρωπος ότι έχει δημιουργηθεί από φως και ζωή, τότε ασφαλώς θα προχωρήσει προς ζωή.

ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Αλλά πως και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει ο άνθρωπος προς τη ζωή;

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Ο προικισμένος με νουν άνθρωπος ας αναγνωρίσει τον εαυτό του.

.................
.................................


Εδάφ.22. ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι νουν;

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Χαίρω γιαυτό που λες. Γιατί εγώ ο νους θα είμαι στο πλευρό των αγίων, των αγαθών, των καθαρών, των ελεήμονων και τω ευσεβών και η παρουσία μου στο πλευρό τους, θα τους γίνει στην ύστατη ώρα βοήθεια, κι αμέσως θα τα γνωρίσουν όλα και τον πατέρα θα τον αισθανθούν με αγάπη, και θα τον ευχαριστήσουν, θα τον ευλογήσουν και θα τον υμνήσουν στρέφοντας προς αυτόν την ψυχή τους. Και πριν παραδώσουν το σώμα τους στο θάνατο θα ιδούν στις αισθήσεις τους όλα τα έργα τους. Εγώ όμως ο Νους - θεός που θα είμαι την ώρα εκείνη κοντά τους, θα αποκλείσω από το βιβλίο της ζωής τους τις κακές κι αισχρές πράξεις τους περικόπτοντας από την ταινία της ζωής τους τις άσχημες θύμησές τους.


.................
.................................

Εδάφ. 23. Στους ανόητους όμως και στους κακούς, πονηρούς, φθονερούς, πλεονέκτες, φονιάδες και ασεβείς, θα σταθώ μακριά τους.

Αυτούς θα τους παραλάβουν οι τιμωροί δαίμονες που θα τους προσβάλλουν με την οξύτητα του πυρός για να τσακίσουν τις αισθήσεις τους.

Τι μπορεί να είναι οι τιμωροί δαίμονες που αναφέρονται στο εδάφιο 23; 


Mετά τον θάνατο της σάρκας μένει το αστρικό σώμα φωτιά-αέρας, μαζί με την ψυχή. Αλλά οι αισθήσεις του αστρικού σώματος είναι θεϊκές, διότι το σώμα του είναι χωρίς την γη-νερό.
Άρα ό,τι παθαίνουμε το περνάμε εδώ όσο είμαστε ζωντανοί με την σάρκα!!
Εδώ είναι η κόλαση! στην σάρκα.
Οι τιμωροί δαίμονες είναι οι κατωφερείς ενέργειες που δεν έχεουν αισθήματα, και απλά εκτελούν διαταγές.
Με λίγα λόγια τιμωρούν με τις αρρώστιες κτλ τους ανθρώπους δηλαδή εκεί που πονά περισσότερο εκεί τους ξύνουν τις πληγές τους.

τοῖς δὲ ἀνοήτοις καὶ κακοῖς καὶ πονηροῖς καὶ φθονεροῖς καὶ πλεονέκταις καὶ φονεῦσι καὶ ἀσεβέσι πόρρωθέν εἰμι, τῷ τιμωρῷ ἐκχωρήσας δαίμονι, ὅστις τὴν ὀξύτητα τοῦ πυρὸς προσβάλλων θρώσκει αὐτὸν αἰσθητικῶς καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὰς ἀνομίας αὐτὸν ὁπλίζει, ἵνα τύχῃ πλείονος τιμωρίας, καὶ οὐ παύεται ἐπ' ὀρέξεις ἀπλέτους τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων, ἀκορέστως σκοτομαχῶν, καὶ τοῦτον βασανίζει, καὶ ἐπ' αὐτὸν πῦρ ἐπὶ τὸ πλεῖον αὐξάνει.

Μία άλλη τιμωρία που γράφει ο Ερμής, είναι για τους πολύ κακούς ανθρώπους, είναι αυτή η οποία στέλνει τις ψυχές στα στροβιλιζόμενα τέσσερα ύδατα, όπου εκεί οι ψυχές μένουν εγκλωβισμένες ανάμεσα σε ακραίες συνθήκες των τεσσάρων στοιχείων, μέχρι να κατανοήσουν τις αμαρτίες τους.


Πρόκειται δηλαδή για το Νομοτελειακό σχήμα
ύβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις, σύμφωνα με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως μια "ὓβρις" συνήθως προκαλούσε την θεία επέμβαση, που έστελνε στον υβριστή την "ἂτην", δηλαδή το θόλωμα, την τύφλωση του νου. Αυτή με τη σειρά της οδηγούσε τον υβριστή σε νέες ύβρεις, ώσπου να διαπράξει μια πολύ μεγάλη α-νοησία, να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο προκαλούσε την "νέμεσιν", την οργή και εκδίκηση δηλαδή των θεών, που επέφερε την "τίσιν", δηλ. την τιμωρία και τη συντριβή/καταστροφή του.

Ακριβώς αυτό!
Ο έχων το Νου όμως τα γνωρίζει τουλάχιστον όλα αυτά, όπως και την αληθινή του υπόσταση..Ζωή και Φως.


..................
.................................

Εδάφ.24. ΕΡΜΗΣ στον Ποιμάνδρη:

- Όλα αυτά που μου δίδαξες είναι καλά. Αλλά πες μου πως θ' ανεβούν οι αγαθές ψυχές προς τα άνω;

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ στον Ερμή:

- Πρώτα, όταν έλθει η ώρα του θανάτου, το υλικό ανθρώπινο σώμα θα παραδοθεί στην αλλοίωση και τον αφανισμό. Το ήθος του ανθρώπου θα παραδοθεί στο δαίμονα ανενέργητο, οι αισθήσεις του σώματος θα επανέλθουν στις πηγές τους για να γίνουν μέρη ενέργειας και ο θυμός και η επιθυμία θα ριχθούν στην άλογο φύση.


– Εὖ μοι πάντα, ὡς ἐβουλόμην, ἐδίδαξας, ὦ Νοῦς,
ἔτι δέ μοι εἰπὲ <περὶ> τῆς ἀνόδου τῆς γινομένης. 
– πρὸςταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἷπε,

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται,


(Μόλις πεθαίνει η ανθρώπινη σάρκα "γη-νερό" αλλοιώνεται και αυτά τα στοιχεία της Υλης ξαναγυρίζουν στις πηγές τους αφανίζοντας για πάντα το σώμα). καὶ τὸ ἦθος 
(ήθος: ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά ενός ατόμου) 

τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως 

(παραδίδεται στον δαίμονα, δηλαδή στις ειδικές ενέργειες του Αιθέρα  που δίνουν την λογική στο ανθρώπινο είδωλο-σώμα για να κατανοεί τον κόσμο που γεννιέται) 

καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς εαυτών πηγάς ἐπανέρχονται, 

(οι αισθήσεις του σύνθετου μεταβαλλόμενου σώματος είναι η φωτιά και ο αέρας, γυρίζουν πίσω στις πηγές τους, η φωτιά πίσω στην φωτιά, και ο αέρας πίσω στον αέρα). 

μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας. 

(το μέρος του σώματος η φωτιά γυρίζει πίσω στις ενέργειες της φωτιάς, και το άλλο μέρος του σύνθετου σώματος ο αέρας γυρίζει πίσω στις ενέργειες του αέρα).

καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ. 

(άρα ως φυσικό επακόλουθο και οι καθολικές ενέργειες της σύνθετης αυτής φύσης του ανθρώπινου σώματος από φωτιά - αέρα, οι οποίες ενεργούν και εκδηλώνονται μόνον στα σώματα από γη, και νερό, ως θυμός και επιθυμία, εξαφανίζονται για πάντα).

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, 


(και αφού η ανθρώπινη ψυχή απελευθερώθηκε πλέον από τα Τέσσερα στοιχεία της Υλης, εφορμά με τις δικές της δυνάμεις ελεύθερη προς τον Όγδοο Ουρανό εξουσιάζοντας τα πάντα με τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που κατέχει, αφήνοντας πίσω της όλες τις ενέργειες του σύνθετου αυτού σώματος που το πλαισιώνουν και είχε ενσαρκωθεί κατά την κάθοδο της στην Υλη).Και στην πρώτη ζωνη αφήνει τις ενέργειες της αύξησης και της μείωσης δηλαδή το σύνθετο πνεύμα από φωτιά αέρα το οποίο ενεργεί με την αύξηση και την μείωση (ψυχρό-θερμό).

Το ίδιο ισχύει και στις επομενες ζώνες..

καὶ τῇ δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, 

( στην δεύτερη ζώνη η ανθρώπινη ψυχή αφήνει πίσω της την μηχανή, δηλαδή την κακία που της εμφυτεύτηκε),  

καὶ τῇ τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, 

καὶ τῇ τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, 

καὶ τῇ πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,


καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,

καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.


καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 


(Και φτάνοντας στον Όγδοο Ουρανό αφήνει πίσω της την ψυχή και πλέον, ως Νους ο Άνθρωπος εισέρχεται στον Όγδοο Ουρανό.

συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται. (Ζωή και Φως).


(Και ετοιμάζεται ο Άνθρωπος, πλέον ως Νους, (Αγιος Λόγος), να εισέλθει στον Αρχέτυπο Πανάγαθο κόσμο του Φωτός και να ξαναγίνει η Ζωή στο Φως..δηλαδή Δυνάμεις μέσα στο Θεό), 

τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηκόσι, θεωθῆναι.
λοιπόν, τί μέλλεις;


morfeas sky


Είμαστε ένας βιο-υπολογιστής.
Και η ψυχή μας αυτόν τον βιο-υπολογιστή αφήνει πίσω της κατά την άνοδο της στον Όγδοο Ουρανό.


O χαρακτήρας του ανθρώπου (στην Γη) είναι ο δαίμονας του, ο καλός και ο κακός. Άρα ο χαρακτήρας που έχουμε, και σχηματίζουμε στην ζωή μας, δηλαδή η λογική που μας δίνεται προέρχεται από τον δαίμονα και τον αγαθοδαίμονα.. 

Ποια λογική όμως; Αυτή του ανθρώπινου εγκεφάλου για να συλλέγει όλες τις πληροφορίες από την υλική φύση γύρω του μέσω των πέντε αισθήσεων του σώματος του μέσα σε μία μνήμη. 


Και από αυτή τη μνήμη του εγκεφάλου του, η λογική επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που συνέλεξε στην μνήμη, και ζει και βλέπει την πραγματικότητα γύρω του που σχηματίζει η λογική του.
Αλλά και όσον αφορά  πιο είναι το τελικό συμπέρασμα του για την πραγματικότητα που ζει το ανθρώπινο σώμα του.

Άρα ήθος είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όπου μέσω των πέντε αισθήσεων του σώματος επεξεργάζεται την πραγματικότητα του υλικού κόσμου γύρω του, και αφού συλλεχθούν στην μνήμη του εγκεφάλου του οι αισθήσεις ως πληροφορία, δηλαδή στο υποσυνείδητο του, δηλαδή την αποθήκη πληροφοριών του εγκεφάλου, ένας κεντρικός επεξεργαστής αυτό που ονομάζουμε ως λογική, επεξεργάζεται όλες αυτές τις πληροφορίες βγάζοντας ένα τελικό συμπέρασμα, και με αυτό το τελικό συμπέρασμα, τα πιστεύω του, ζει και οδηγείται στην ζωή ο άνθρωπος.


Επίσης για να ενεργήσει στην ζωή του ένας άνθρωπος, συλλέγει αυτές τις πληροφορίες από την αποθήκη πληροφοριών της μνήμης του εγκεφάλου του, όπου αν είναι παρελθοντικές τις θεωρεί ως παρελθόν, αν είναι του παρόντος τις θεωρεί ως παρόν, αν είναι του μέλλοντος τις θεωρεί ως μέλλον, και με αυτόν τον τρόπο αποφασίζει η δική του λογική σύμφωνα με τον χρόνο, (ενώ δεν υπάρχει χρόνος), ως το πιο είναι το τελικό συμπέρασμα του για την πραγματικότητα που ζει το ανθρώπινο σώμα του, τα πιστεύω του, και ποια απόφαση στις επιλογές του πρέπει να πάρει, για να ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν σε κάθε επιλογή στη ζωή του.

Είμαστε ένας βιο-υπολογιστής.
Και η ψυχή μας αυτόν τον βιο-υπολογιστή αφήνει πίσω της κατά την άνοδο της στον Όγδοο Ουρανό.

morfeas sky.................
.................................

Εδάφ.25. 
Ετσι η ψυχή του ανθρώπου θα εξορμήσει από τη γη προς τα άνω με τη βοήθεια της αρμονίας και θα δώσει: στην πρώτη ζώνη, την αυξητική και μειωτική ενέργεια, στη δεύτερη ζώνη, τη μηχανή των κακών έξεων και το δόλο ανενέργητο, στην τρίτη ζώνη την επιθυμία της απάτης ανενέργητη, στην τέταρτη ζώνη την προφάνεια της αρχοντιάς απλεονέκτητη, στην πέμπτη ζώνη το ανούσιο θράσος και την προπέτεια της τόλμης, στην έκτη ζώνη τις κακές αφορμές του πλούτου ανενέργητες και στην έβδομη ζώνη θα δώσει το ενεδρεύον ψεύδος.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ
δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,
καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.


Και ο Άνθρωπος ορμά πλέον διά της Αρμονίας προς τα πάνω ανεβαίνοντας τους Επτά κύκλους, αφού πλέον έχει το θεϊκό σώμα της ψυχής, (Νους και ψυχή), χωρίς την σάρκα που φέρει την δυσαρμονία.

Και στην πρώτη ζώνη-κύκλο αφήνει τις ενέργειες-πληροφορίες που αυξάνουν και μειώνουν τα σώματα της σάρκας.
Δηλαδή ανεβαίνοντας η ανθρώπινη ψυχή, αφήνει πίσω της τον αέρα και την φωτιά, δηλαδή το πνεύμα της σάρκας που εκδηλώνεται με το σώμα της σάρκας, ΔΙΠΟΛΟ το ψυχρό-θερμό.

Στην δεύτερη ζώνη-κύκλο, και στους υπόλοιπους κύκλους ζώνες αφήνει με τον ίδιο τρόπο αφήνει και τις άλλες ενέργειες: φωτιά, αέρας,  οι οποίες πλέον είναι ανενεργές διότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν ο αέρας και η φωτιά χωρίς την γη και τα νερά..................
.................................


Εδάφ. 26. Και τότε γυμνή η ψυχή του ανθρώπου από τις ενέργειες της αρμονίας θα φθάσει στην όγδοη ζώνη με τις δικές της δυνάμεις, και θα υμνήσει μαζί με τις εκεί ψυχές τον πατέρα, και θα δεχθεί τα συγχαρητήριά τους. Έτσι, ισότιμη πλέον η ψυχή με τις εκεί ψυχές οι οποίες θα την υποδεχθούν και θα τη συγχαρούν, θα ενωθεί μαζί τους και θα ακούσουν όλες μαζί τον ύμνο των υπεράνω της ζώνης των ψυχών προς το θεό. Και τότε όλες μαζί οι ψυχές θα υψωθούν προς τον πατέρα και θα συγχωνευθούν εκεί μαζί του... Και τώρα που τα είδες, τ’άκουσες και τα έμαθες όλα αυτά, κατέβα Ερμή πίσω στη γη και γίνου εκεί οδηγός στους άξιους γιατί χάρη σε σένα θα σωθεί το ανθρώπινο γένος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων 
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 


συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 
καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται. (Ζωή και Φως).


.................
.................................


Εδάφ. 27. ΕΡΜΗΣ, απολογούμενος:
- Αυτά μου αποκάλυψε ο Ποιμάνδρης που είχε μπει στο είναι μου. Κι εγώ αφού ευχαρίστησα και ευλόγησα τον πατέρα όλων, υψώθηκα απ' αυτόν, δυναμώθηκα, διδάχθηκα τα πάντα τα της φύσης στη μεγίστη θέα, κι άρχισα να κηρύττω στους ανθρώπους το κάλλος της ευσέβειας και της γνώσης ως ακόλουθα: «Άνδρες γηγενείς που παραδοθήκατε στον ύπνο στο μεθύσι και στην αγνωσία του θεού, ξυπνήστε, παύσατε την κραιπάλη θελγόμενοι από την κτηνώδη αυτή ευχαρίστησή σας».τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηκόσι, θεωθῆναι.
λοιπόν, τί μέλλεις;
οὐχ ὡς πάντα παραλαβὼν καθοδηγὸς γίνῃ τοῖς ἀξίοις, ὅπως τὸ γένος τῆς ἀνθρωπότητος διὰ σοῦ ὑπὸ θεοῦ σωθῇ;
ταῦτα εἰπὼν ὁ Ποιμάνδρης ἐμοὶ ἐμίγη ταῖς δυνάμεσιν.

ἐγὼ δὲ εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας τὸν πατέρα τῶν
ὅλων ἀνείθην ὑπ' αὐτοῦ δυναμωθεὶς καὶ διδαχθεὶς τοῦ
παντὸς τὴν φύσιν καὶ τὴν μεγίστην θέαν, καὶ ἦργμαι κηρύσσειν τοῖς ἀνθρώποις τὸ τῆς εὐσεβείας καὶ γνώσεως κάλλος,

῏Ω λαοί, ἄνδρες γηγενεῖς, οἱ μέθῃ καὶ ὕπνῳ ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες καὶ τῇ ἀγνωσίᾳ τοῦ θεοῦ, νήψατε, παύσασθε δὲ κραιπαλῶντες, θελγόμενοι ὕπνῳ ἀλόγῳ.


.................
.................................


Εδάφ. 28. Εκείνοι με άκουσαν και με περικύκλωσαν ομαδικά, και εγώ τους είπα. «Γιατί άνδρες γηγενείς παραδοθήκατε στον θάνατο αφού έχετε εξουσία στην αθανασία; Μετανοήστε όσοι βρίσκεσθε στην άγνοια' απαλλαγείτε από το φωτεινό σκοτάδι' μεταλάβατε της αθανασίας' εγκαταλείψατε την φθορά!».
.................
.................................


Εδάφ. 29. Από τους ακροατές μου εκείνους άλλοι άρχισαν να φλυαρούν και να απέρχονται, ακολουθώντας τον δρόμο του θανάτου, άλλοι δε πέσανε στο γόνατά μου και με παρακαλούσαν να συνεχίσω να τους διδάξω. Εγώ τους είπα να σηκωθούν όρθιοι και γενόμενος καθοδηγός του γένους μας, άρχισα να τους διδάσκω το πως, με ποίο τρόπο μπορούν να διασωθούν. Κι εκείνοι άκουσαν τους σοφούς λόγους μου, ετράφησαν με το ποτό της Αμβροσίας, και καθώς άρχισε ο ήλιος να δύει τους παρεκάλεσα να ευχαριστήσουν τον θεό και ν' αποσυρθούν ο καθένας στα σπίτια των.
.................
.................................


Εδάφ. 30. Εγώ δε, την ευεργεσία του Ποιμάνδρη την κατέγραψα στο είναι μου, και πληρωθείς όπως το ήθελα, ένιωσα πως ο ύπνος του σώματός μου έγινε αληθινή όραση, η σιωπή μου εγγύηση του αγαθού, και η εκφορά του λόγου μου γέννημα αγαθών. Αυτά μου συνέβησαν όταν διδάχτηκα νοερά τους αυθεντικούς λόγους του Ποιμάνδρη, κι έγινα θεόπνευστος.


morfeas sky

............
................................
Ποιμάνδρης
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B7%CF%82


Ἑρμῆς ὁ ΤρισμέγιστοςΠες μου επειδή δεν μπορώ να βρω τον σύνδεσμο του Ποιμάνδρη που έχεις στο blog σου. Ήμουν σίγουρη οτι τον είχα πάρει από σένα. Και τώρα βλέπω κάποιες αλλαγές και διορθώσεις. 
https://el.m.wikisource.org/wiki/Ποιμάνδρης
Ποιμάνδρης - Βικιθήκη
el.m.wikisource.orgΡΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ!! ΤΟ ΑΛΛΑΞΑΝ!!
Πρέπει να διαβάσω τι αλλαγές έχουν κάνει!
Ναι αυτός είναι ο σύνδεσμος που έχω στον ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ και βλέπω αλλαγές!!..ενδιαφέρον! πονά η ΑΛΗΘΕΙΑ!!


Δες το κομμάτι που συζητάμε.
Αλλά δες και το σημείο αυτό. Έχει προσθήκη;
13 κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πατρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν. καὶ ἀπεχωρίσθη ἀπὸ τοῦ πατρός, γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ·


ΡΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ!! ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ!!! 

ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ!!! ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥΣ!!

12 Ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ἄνθρωπον ἑαὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων. ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, καὶ αὐτῇ παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα.

13 κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πατρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν. καὶ ἀπεχωρίσθη ἀπὸ τοῦ πατρός, γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ· ἔχων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν *κατενόησε τῶν ἀδελφῶν τὰ δημιουργήματα. οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ· ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως. καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν, καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς καταπονῆσαι.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.ΔΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ!!

ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν. καὶ
ἀπεχωρίσθη ἀπὸ τοῦ πατρός,
*κατενόησε τῶν ἀδελφῶν τὰ δημιουργήματα

ΕΝΩ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ::
ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός
κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, 


Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ!!
ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟΙ!! ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ!!

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ!!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ!!
ΑΛΛΑ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ!!


ΟΙ ΠΑΛΙΟΑΛΗΤΕΣ ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ!! ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!! ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Υποσκάπτουν αθόρυβα το αυθεντικό κείμενο και την αλήθεια. Και νομίζω οτι αυτό είναι το επίσημο κείμενο του Ποιμάνδρη που κυκλοφορεί. 


ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΛΙΣ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ!!


Παραχάραξη του μόνου αυθεντικού κειμένου που φανερώνει την αλήθεια. Και φαίνεται απίστευτο. Είναι τόσο ύπουλο και αθόρυβο! Κι έτσι σβήνουν ίχνη. Γιατί ποιος θα κρατούσε το κείμενο αφού υπάρχει ιντερνετικά σε πρώτη ζήτηση!

Eυτυχώς που μιλήσαμε σήμερα!! Είδες; τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία! 
Υπάρχει ο morfeas sky 

Τίποτε! Και πρέπει να έγινε πολύ πρόσφατα γιατί το συμβουλεύομαι συνεχώς. Ίσως 2-3 μέρες. 


Αντέγραψε το Αυθεντικό κείμενο κι εσύ,στον υπολογιστή σου, μήπως μου το διαγράψουν!

Έχω επίσης το Αυθεντικό κείμενο γραμμένο σε ΒΙΒΛΙΟ!!
Απλά εκεί πρέπει να το ξαναγράψω ολόκληρο αν χαθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία.

Ok


πόσο έχουμε σήμερα; 26 / 8 / 2017

Για να γνωρίζουμε πότε περίπου διαστρέβλωσαν τα κείμενα του ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ.


ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ

Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος

Εννοίας μοί ποτε γενομένης περὶ τῶν ὄντων καὶ
μετεωρισθείσης μοι τῆς διανοίας σφόδρα, κατασχεθεισῶνμου τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, καθάπερ οἱ ὕπνῳ βεβαρημένοι ἐκ κόρου τροφῆς ἢ ἐκ κόπου σώματος, ἔδοξά τινα ὑπερμεγέθη μέτρῳ ἀπεριορίστῳ τυγχάνοντα καλεῖν μου τὸ ὄνομα καὶ λέγοντά μοι,
Τί βούλει ἀκοῦσαι καὶ θεάσασθαι, καὶ νοήσας μαθεῖν καὶ γνῶναι;
–φημὶ ἐγώ, Σὺ γὰρ τίς εἶ;
– ᾿Εγὼ μέν, φησίν, εἰμὶ ὁ Ποιμάνδρης, ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς· οἶδα ὃ βούλει, καὶ σύνειμί σοι πανταχοῦ.
– φημὶ ἐγώ, Μαθεῖν θέλω τὰ ὄντα καὶ νοῆσαι τὴν τούτων φύσιν καὶ γνῶναι τὸν θεόν· πῶς, ἔφην, ἀκοῦσαι βούλομαι.
– φησὶν ἐμοὶ πάλιν,
῎Εχε νῷ σῷ ὅσα θέλεις μαθεῖν, κἀγώ σε διδάξω.


τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ, καὶ εὐθέως πάντα μοι
ἤνοικτο ῥοπῇ, καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών.
καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον,
φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς σπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με· εἶτα μεταβαλλόμενον τὸ σκότος εἰς ὑγρᾶν τινα φύσιν, ἀφάτως τεταραγμένην καὶ καπνὸν ἀποδιδοῦσαν,
ὡς ἀπὸ πυρός, καί τινα ἦχον ἀποτελοῦσαν ἀνεκλάλητον γοώδη·
εἶτα βοὴ ἐξ αὐτῆς ἀσυνάρθρως ἐξεπέμπετο, ὡς εἰκάσαι φωνῇ πυρός, 


ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·
κοῦφον δὲ ἦν καὶ ὀξύ, δραστικὸν δὲ ἅμα, καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέμασθαι αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ·
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι <τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος·
κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.


ὁ δὲ Ποιμάνδρης ἐμοί,
᾿Ενόησας, φησί. τὴν θέαν ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται;
καὶ, Γνώσομαι, ἔφην ἐγώ.


– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.
– Τί οὖν; φημί.,
– Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου,
ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων·

ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή. 


– Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω.
– ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο.


εἰπόντος ταῦτα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντώπησέ μοι,
ὥστε με τρέμειν αὐτοῦ τὴν ἰδέαν·
ἀνανεύσαντος δέ, θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ μου τὸ φῶς ἐν δυνάμεσιν ἀναριθμήτοις ὄν, καὶ κόσμον ἀπεριόριστον γεγενημένον, καὶ περιίσχεσθαι τὸ πῦρ δυνάμει μεγίστῃ, καὶ στάσιν ἐσχηκέναι κρατούμενον· 


ταῦτα δὲ ἐγὼ διενοήθην ὁρῶν διὰ τὸν τοῦ Ποιμάνδρου λόγον.
ὡς δὲ ἐν ἐκπλήξει μου ὄντος, φησὶ πάλιν ἐμοί,
Εἶδες ἐν τῷ νῷ τὸ ἀρχέτυπον εἶδος, τὸ προάρχον τῆς
ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου
·
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης ἐμοί. 


– Τὰ οὖν, ἐγώ φημι, στοιχεῖα τῆς φύσεως πόθεν ὑπέστη;
– πάλιν ἐκεῖνος πρὸς ταῦτα,
᾿Εκ βουλῆς θεοῦ, ἥτις λαβοῦσα τὸν Λόγον καὶ ἰδοῦσα τὸν καλὸν κόσμον ἐμιμήσατο, κοσμοποιηθεῖσα διὰ τῶν ἑαυτῆς στοιχείων καὶ γεννημάτων ψυχῶν.ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν), καὶ κατελείφθη [τὰ] ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα, ὡς εἶναι ὕλην μόνην.


ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει· 


ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς,
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά·

διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε
ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν·
ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, καὶ ᾤκησε (οικιοποιήθηκε) τὴν ἄλογον μορφήν·
ἡ δὲ φύσις λαβοῦσα τὸν ἐρώμενον περιεπλάκη ὅλη καὶ ἐμίγησαν· ἐρώμενοι γὰρ ἦσαν.

καὶ διὰ τοῦτο παρὰ πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ζῷα διπλοῦς
ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, θνητὸς μὲν διὰ τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ
διὰ τὸν οὐσιώδη ἄνθρωπον·
ἀθάνατος γὰρ ὢν καὶ πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, τὰ θνητὰ πάσχει ὑποκείμενος τῇ εἱμαρμένῃ.
ὑπεράνω οὖν ὢν τῆς ἁρμονίας ἐναρμόνιος γέγονε  δοῦλος ἀρρενόθηλυς δὲ ὤν, ἐξ ἀρρενοθήλεος ὢν πατρὸς
καὶ ἄϋπνος ἀπὸ ἀΰπνου ..... κρατεῖται.

καὶ μετὰ ταῦτα, Νοῦς ὁ ἐμός· καὶ αὐτὸς γὰρ ἐρῶ τοῦ λόγου.
ὁ δὲ Ποιμάνδρης εἶπε,
Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας. 


ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος,  (δηλαδή η φύση απέκτησε με την ένωση της με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, το πνεύμα μαζί και όλες τις ενέργειες του πυρός και πνεύματος των επτά διοικητών, δηλαδή το Νου της Αρμονίας (πνεύμα) των επτά φύσεων-ουρανών του πυρός και πνεύματος του κτιστού κόσμου) οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

"ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους."
(αρσενικοθήλυκο αυτό που αιωρείται).


μεταρσίωση — η η εξύψωση του πνεύματος και της ψυχής: όπως λέμε τα κηρύγματά του μας οδηγούν στη μεταρσίωση δηλαδή στην εξύψωση του πνεύματος της ψυχής μας. 

καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι·
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον.
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.

᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ· 

θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ Ανθρώπου.


ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.


(Και ο Άνθρωπος από Φως και Ζωή έγινε Νους και ψυχή η εικόνα της ζωής,  και ενώθηκε με τα επτά αισθητά σύνθετα ανθρώπινα σώματα της Ύλης που δημιούργησε η φύση).

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 


ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός)  εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, 
(διότι πλέον γίναμε θνητοί, και για να συνεχίσει να υπάρχει το είδος μας πρέπει να αναγεννάται από τον έρωτα εγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο δεύτερο θεό στην ΛΗΘΗ της σάρκας, αφού πλέον δεν γνωρίζει άλλον κόσμο η ψυχή του).
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα. 

τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου. 

(το διασπασμένο θνητό σώμα της σάρκας σε αρσενικό και θηλυκό).

– Τί τοσοῦτον ἁμαρτάνουσιν, ἔφην ἐγώ, οἱ ἀγνοοῦντες,
ἵνα στερηθῶσι τῆς ἀθανασίας;
– ῎Εοικας, ὦ οὗτος, τούτων μὴ πεφροντικέναι ὧν ἤκουσας.
οὐκ ἔφην σοι νοεῖν; 

–Νοῶ καὶ μιμνήσκομαι, εὐχαριστῶ δὲ ἅμα.
– Εἰ ἐνόησας, εἰπέ μοι, διὰ τί ἄξιοί εἰσι τοῦ θανάτου οἱ ἐν τῷ θανάτῳ ὄντες;
– ῞Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος,
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.


(Και από άϋπνος από άϋπνο Πατέρα και δίχως φύλο που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, (Νους και Αδιαίρετος Λόγος δίχως φύλο), με αισθητό αρσενικοθήλυκο σώμα ενσαρκωμένος δίχως φύλο, (φωτιά και αέρας), διασπάστηκε σε αρσενικό και θηλυκό αισθητό και θνητό σώμα, (σκίασμα επί της Γης, γη,νερό) χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επαφή με την Ιερή Δεκάδα του πνεύματος της Μονάδας της ψυχής του, την σύνδεση με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και έτσι μένει με διπλή φύση, μία θεϊκή, και μία θνητή το σκίασμα επί της Γης μέχρι να αφυπνιστεί).
– ᾿Ενόησας ὀρθῶς, ὦ οὗτος.
κατὰ τί δὲ «ὁ νοήσας ἑαυτὸν εἰς αὐτὸν χωρεῖ», ὅπερ ἔχει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος;
–φημὶ ἐγώ, ῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ
τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος. 


– Εὖ φῂς λαλῶν·
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος. 


ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν.


– 'All' ἔτι μοι εἰπέ, πῶς εἰς ζωὴν χωρήσω ἐγώ, ἔφην, ὦ Νοῦς ἐμός; φησὶ γὰρ ὁ θεός·
«ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».


οὐ πάντες γὰρ ἄνθρωποι νοῦν ἔχουσιν;
– Εὐφήμει, ὦ οὗτος, λαλῶν· 


παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια, καὶ εὐθὺς τὰ πάντα γνωρίζουσι
καὶ τὸν πατέρα ἱλάσκονται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστοῦσιν
εὐλογοῦντες καὶ ὑμνοῦντες τεταγμένως πρὸς αὐτὸν τῇ
στοργῇ, καὶ πρὸ τοῦ παραδοῦναι τὸ σῶμα ἰδίῳ θανάτῳ
μυσάττονται τὰς αἰσθήσεις, εἰδότες αὐτῶν τὰ ἐνεργήματα·
μᾶλλον δὲ οὐκ ἐάσω αὐτὸς ὁ Νοῦς τὰ προσπίπτοντα ἐνεργήματα τοῦ σώματος ἐκτελεσθῆναι.
πυλωρὸς ὢν ἀποκλείσω τὰς εἰσόδους τῶν κακῶν καὶ αἰσχρῶν ἐνεργημάτων, τὰς ἐνθυμήσεις ἐκκόπτων.

τοῖς δὲ ἀνοήτοις καὶ κακοῖς καὶ πονηροῖς καὶ φθονεροῖς καὶ πλεονέκταις καὶ φονεῦσι καὶ ἀσεβέσι πόρρωθέν εἰμι, τῷ τιμωρῷ ἐκχωρήσας δαίμονι, ὅστις τὴν ὀξύτητα τοῦ πυρὸς προσβάλλων θρώσκει αὐτὸν αἰσθητικῶς καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὰς ἀνομίας αὐτὸν ὁπλίζει, ἵνα τύχῃ πλείονος τιμωρίας, καὶ οὐ παύεται ἐπ' ὀρέξεις ἀπλέτους τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων, ἀκορέστως σκοτομαχῶν, καὶ τοῦτον βασανίζει, καὶ ἐπ' αὐτὸν πῦρ ἐπὶ τὸ πλεῖον αὐξάνει.


– Εὖ μοι πάντα, ὡς ἐβουλόμην, ἐδίδαξας, ὦ Νοῦς,
ἔτι δέ μοι εἰπὲ <περὶ> τῆς ἀνόδου τῆς γινομένης.
– πρὸςταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἷπε,

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.


καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ
δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,
καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 


συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 


καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται. (Ζωή και Φως).

τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηκόσι, θεωθῆναι.
λοιπόν, τί μέλλεις;
οὐχ ὡς πάντα παραλαβὼν καθοδηγὸς γίνῃ τοῖς ἀξίοις, ὅπως τὸ γένος τῆς ἀνθρωπότητος διὰ σοῦ ὑπὸ θεοῦ σωθῇ;
ταῦτα εἰπὼν ὁ Ποιμάνδρης ἐμοὶ ἐμίγη ταῖς δυνάμεσιν.

ἐγὼ δὲ εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας τὸν πατέρα τῶν
ὅλων ἀνείθην ὑπ' αὐτοῦ δυναμωθεὶς καὶ διδαχθεὶς τοῦ
παντὸς τὴν φύσιν καὶ τὴν μεγίστην θέαν, καὶ ἦργμαι κηρύσσειν τοῖς ἀνθρώποις τὸ τῆς εὐσεβείας καὶ γνώσεως κάλλος,

῏Ω λαοί, ἄνδρες γηγενεῖς, οἱ μέθῃ καὶ ὕπνῳ ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες καὶ τῇ ἀγνωσίᾳ τοῦ θεοῦ, νήψατε, παύσασθε δὲ κραιπαλῶντες, θελγόμενοι ὕπνῳ ἀλόγῳ.

Οἱ δὲ ἀκούσαντες παρεγένοντο ὁμοθυμαδόν. ἐγὼ δέ φημι, Τί ἑαυτούς, ὦ ἄνδρες γηγενεῖς, εἰς θάνατον ἐκδεδώκατε, ἔχοντες ἐξουσίαν τῆς ἀθανασίας μεταλαβεῖν; μετανοήσατε, οἱ συνοδεύσαντες τῇ πλάνῃ καὶ συγκοινωνήσαντες τῇ ἀγνοίᾳ· ἀπαλλάγητε τοῦ σκοτεινοῦ φωτός, μεταλάβετε τῆς ἀθανασίας, καταλείψαντες τὴν φθοράν.

καὶ οἱ μὲν αὐτῶν καταφλυαρήσαντες ἀπέστησαν, τῇ τοῦ θανάτου ὁδῷ ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες, οἱ δὲ παρεκάλουν διδαχθῆναι, ἑαυτοὺς πρὸ ποδῶν μου ῥίψαντες. ἐγὼ δὲ ἀναστήσας αὐτοὺς καθοδηγὸς ἐγενόμην τοῦ γένους, τοὺς λόγους διδάσκων, πῶς καὶ τίνι τρόπῳ σωθήσονται, καὶ ἔσπειρα αὐτοῖς τοὺς τῆς σοφίας λόγους καὶ ἐτράφησαν ἐκ τοῦ ἀμβροσίου ὕδατος. ὀψίας δὲ γενομένης καὶ τῆς τοῦ ἡλίου αὐγῆς ἀρχομένης δύεσθαι ὅλης, ἐκέλευσα αὐτοῖς εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ καὶ ἀναπληρώσαντες τὴν εὐχαριστίαν ἕκαστος ἐτράπη εἰς τὴν ἰδίαν κοίτην.

ἐγὼ δὲ τὴν εὐεργεσίαν τοῦ Ποιμάνδρου ἀνεγραψάμην εἰς ἐμαυτόν, καὶ πληρωθεὶς ὧν ἤθελον ἐξηυφράνθην.
ἐγένετο γὰρ ὁ τοῦ σώματος ὕπνος τῆς ψυχῆς νῆψις, καὶ ἡ κάμμυσις τῶν ὀφθαλμῶν ἀληθινὴ ὅρασις, καὶ 
ἡ σιωπή μου ἐγκύμων τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ ἡ τοῦ λόγου ἐκφορὰ (Νους της ψυχής) γεννήματα ἀγαθῶν. 

τοῦτο δὲ συνέβη μοι λαβόντι ἀπὸ τοῦ νοός μου, τουτέστι τοῦ Ποιμάνδρου, τοῦ τῆς αὐθεντίας λόγου. θεόπνους γενόμενος τῆς ἀληθείας ἦλθον.
διὸ δίδωμι ἐκ ψυχῆς καὶ ἰσχύος ὅλης εὐλογίαν τῷ πατρὶ θεῷ.

ἅγιος ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τῶν ὅλων.
ἅγιος ὁ θεὸς, οὗ ἡ βουλὴ τελεῖται ἀπὸ τῶν ἰδίων δυνάμεων.
ἅγιος ὁ θεός, ὃς γνωσθῆναι βούλεται καὶ γινώσκεται τοῖς ἰδίοις.
ἅγιος εἶ, ὁ λόγῳ συστησάμενος τὰ ὄντα.
ἅγιος εἶ, οὗ πᾶσα φύσις εἰκὼν ἔφυ.
ἅγιος εἶ, ὃν ἡ φύσις οὐκ ἐμόρφωσεν.
ἅγιος εἶ, ὁ πάσης δυνάμεως ἰσχυρότερος.
ἅγιος εἶ, ὁ πάσης ὑπεροχῆς μείζων.
ἅγιος εἶ, ὁ κρείττων τῶν ἐπαίνων.

δέξαι λογικὰς θυσίας ἁγνὰς ἀπὸ ψυχῆς καὶ καρδίας πρὸς σὲ ἀνατεταμένης, ἀνεκλάλητε, ἄρρητε, σιωπῇ φωνούμενε. αἰτουμένῳ τὸ μὴ σφαλῆναι τῆς γνώσεως τῆς κατ' οὐσίαν ἡμῶν ἐπίνευσόν μοι καὶ ἐνδυνάμωσόν με, καὶ τῆς χάριτος ταύτης φωτίσω τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ γένους μοῦ ἀδελφούς, υἱοὺς δὲ σοῦ. διὸ πιστεύω καὶ μαρτυρῶ· 
εἰς ζωὴν καὶ φῶς χωρῶ. εὐλογητὸς εἶ, πάτερ. ὁ σὸς ἄνθρωπος
συναγιάζειν σοι βούλεται, καθὼς παρέδωκας αὐτῷ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν.morfeas sky
..........
...................


Σχόλια

 1. 1)Υπάρχει περίπτωση τα κείμενα του Ερμή Τρισμέγιστου να έχουν αλλοιωθεί-παραποιηθεί απο ιερατεία η άλλον παράγοντα;...
  2)Γιατί δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στις μέρες μας με κάποιον άλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φιλε Ρέμο, για να κατανοησει ενας ανθρωπος τον Ποιμανδρη, πρεπει να διαβασει ταυτοχρονα τα Ερμητικα κειμενα..επίσης καθε λεξη εχει χιλιες εννοιες κρυμμενες,και απλα κανείς δεν θα καταλαβει απολυτως τιποτα, και θα τα προσπερασει.
  Ειναι ασυλληπτη η γνωση που μας προσφερεται, αλλα ακατανοητη για τους πολλους.
  Η αληθεια παντα μας δινεται σ αυτον τον κοσμο, αλλα ειναι δικη μας επιλογη με ποια λογικη θα την δουμε και κατανοησουμε .
  Η ορθη λογικη της ψυχης ειναι ο μονος δρομος προς τα κει, αρκεί να καταλάβουμε πρώτα τι σημαίνει ο ορισμός της ορθής λογικής.(ένστικτό, αίσθηση, λογισμός, νόηση, διανόηση της ουσίας του λόγου της ψυχής).

  Για να πάρεις μια ιδέα, χρειαστηκαν πεντε χρονια επιπονης νοητικης προσπαθειας, υπομονης, επιμονης, για να κατανοησω όλα αυτα που κατανοησα ως σημερα που γραφω, και αναλυω οσο καλυτερα μπορω μεσα σπο τα κειμενα-αναρτήσεις που δημοσιευω στο εν λογω μπλογκ που διαθέτω.

  Ποιος θα καθησει πεντε χρονια να "σπασει" το κεφαλι του; Και ποιος θα τον πιστεψει; απο την στιγμη που ολοι οι ανθρωποι ζουν μεσα στην Αγνοια και την Ληθη του αισθητου κοσμου της Υλης των αισθητων σωματων;....μαλλον για τρελο θα τον περασουν, και θα προσπερασουν, γι'αυτό και όσοι γνωρίζουν την όποια αλήθεια συνήθως την κρατούν για τον εαυτό τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  https://oneirosky.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2711.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

morfeas sky

morfeas sky